KULA KULLUK ETMEYİNİZ!

Arkadaşlar İl , ilçe başkanları ve   Sendikaüyeleri, üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Fakat  sendikamıza üye olmaktan çekinen MEB personelinin  korkularını yenmesine vesile olmalı ve üyelerimizinyüksek bir sayıya  ulaşmasınısağlamalıyız. İnsanlar sendika değiştirmekten korkar hale gelmiş vaziyettegüçlü olan sendikanın bünyesinde  işhayatları boyunca sorun yaşamayacaklarını düşünmektedirler.  İnsanları bu düşünceye iten sebep ise genelolarak sendika baskıları ,seni alırız A yerinden B yerine veririz ,Hizmetliyken memurluk yapıyordun eski görevine geri dönersin söylemleri insanlarıçekimser hale getirmektedir. İşin bu kısmında İl Başkanları, İlçe Başkanları veTEÇ-SEN üyelerinin olaya  müdahil olmasıve sendika üyelerimize yapılacak en ufak baskıda gerekli korumayı üyelere karşıgöstermeleri gerekmektedir.  Üye olmaktançekinen üyelerin korkularının aşılmasında ise birebir yardımcı olmalarıgerekmektedir. Kırsal kesimlerde bu baskı artmaktadır.  Herkes elini taşın altına koyma vaktidir. Korkununecele faydası yoktur. Sendikamız içinde bulunan ve bulunmaktan çekinen  insanların iş hayatında yaşadıkları baskılarıen aza indirgemek zorundayız.  BizlerMilli Eğitim Bakanlığında arka plana itilmiş çalışanlarız  ve hepinizin bildiği üzere MEB çalışanlarıüvey evlat muamelesi görmektedir . Hiçbir haktan yararlanamıyoruz. Sendikamızbu anlamda MEB personeli için mücadele eden tek sendika olma özelliğitaşımaktadır. Yeni haklar elde etmeyi bir kenara bırakın ellerinden  gelse olan haklarımızda sömürme peşinde olanbir zihniyetle karşı karşıyayız. Sizlerden ricam her zaman dik durmanız veonurlu olmanızdır. Adaletin terazisi şaşabilir ama İlahi adaletin terazisi aslaşaşmaz kula kulluk etmeye son verilmelidir . Bizler dik durmadıkçafazlalaşamadıkça haklarımız daha çok elimizden alınmaya çalışılacaktır.Hepimizin birlik olması ve bu torpile dönen oyunlara bir son vermesigerekmektedir.  Hepinizden ricammenfaatlerinizi bir kenara bırakıp olduğunuz sendikalarının sadece iç tüzükleriniincelemenizdir. Herhangi bir Hizmetli,Aşçı, Şoför,Memur,VHKİ. Şef veya memurhakkında en ufak bir ibare geçmemektedir. Sizler için mücadele eden bir sendikavar iken sizi 2. Sınıf insan muamelesi yapıp arka plana iten bir sendikaya üyeolmaktan vazgeçmenizi temenni ediyorum.

 

İZMİR/KİRAZ İLÇE BAŞKANI

Hülya GÜNDÜZ

DİĞER MAKALELER

+