Sen Zehri Şeker, Şekeri Zehrediyorsun. Etme!!!

Sivil Toplum örgütü olan sendikaların ulaşmak istedikleri en önemli amaç; "Üyelerinin Ortak Menfaatini Korumaktır." Ortak menfaat ile kişisel menfaatler nedense karıştırılır hale gelmiştir. "Tayinimi şuraya yaparsan üye olurum." , "Şu sorunumu çözersen üye olurum" v.b. türünde ve türevlerinde söylemleri çok sık duymaya başladım.

Bu söylemin etkisiyle sendikalar "Ev", "sigorta","kravat gömlek" v.b gibi ayni yardımlar yaparak üye kaydetme yarışına girerek sorunlara odaklı sendikal faaliyetler yerine pazarlamacı sendikal faaliyetler yapmaya başlatılmış olup, amaç ve hedeflerden sapılmıştır.

Burdan çıkarılacak sonuç iki yönlü olup, birbirini tamamlayan niteliktedir. Birincisi sendikaların işverene karşı yeterli baskı mekanizmalarını kuramamaları ve çalışanların ortak menfaatlerini koruma ve kollamada başarısız olmalarından kaynaklı sendikalara güvenmeyen çalışan profili ortaya çıkmıştır.

Sendikaların ortak menfaatler konusunda yıllardır sürdürdükleri başarısız yaklaşımın yanında birde aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaların birbirlerini karalayan ve yıpratmaya yönelik uslüplar kullanmasıda çalışan üzerinde ters etki yapmıştır.

80'li yıllarda çok sık kullanılan ve halkı kışkırtmak için yapılan eski moda çatışmacı siyaseti sendikaların hala kullanıyor olması, sendikaların "Çalışanların Örgütsel Davranışları" üzerinde çalışma yapmadığını ve bilimsel temelden uzak bir yönetim ve yöneltmeyi tercih ettiğini göstermektedir. Kavgayı bırakıp sorunlara ve çözümlere odaklanma zamanı gelmiştir.

Her yıl toplu görüşme masalıyla uyutulan kamu çalışanlarının tek çıkış yolu olan "Grevli ve Toplu İş Sözleşmeli Sendikalar Kanunu" olmadan çalışanların hiçbir hakkının hakkıyla verilmeyeceğini bile bile bu ladesdeki ısrar neden?

Toplu Görüşme Masasının kurulmaya başlandığı günden bugüne kadar çalışanlar lehine alınan önemli bir kazanım yoktur. Bu gerçeği görmek, bu gerçekle yüzleşmek ve sendikaların öz eleştiri yaparak hem çalışanların güvenini kazanmak ve hemde çalışanlar lehine çok büyük önem arz eden Grevli ve Toplu İş Sözleşmeli Sendikalar Kanununun çıkarılması için "topyekün" mücadeleyi bir an önce başlatmalıdır.

Yıllardır uygulanan toplu görüşme masalında Hz.Mevlana'nın dediği gibi "zehri şeker, şekeri zehir" diye kamu çalışanlarına yutturulmuştur.  Kamu çalışanları Şekerin ve zehrin tadını artık öğrenmiştir.

Bu nedenle, "ZEHRİ ŞEKER, ŞEKERİ ZEHİR ETMEYİN"  kamu çalışanları adına yetkiyi alan sendikalar olarak toplu görüşme masasına yüzlerce klasörlerle ve sorunlarla gitmeyin.

Yapmanız gereken biraraya gelip "TEK MADDE GREVLİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELİ SENDİKALAR KANUNU"nu masaya getirip sadece bu hakkı istemektir. Tabiki samimiyseniz.

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

DİĞER MAKALELER

+