Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Teşekkür Ederiz

08/03/2017 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU'nu makamında ziyaret ederek,  MTSK ile ilgili Yönetmelik ve Yönergede değişiklik yapılması yönündeki taleplerimizi kendisine iletmiştik. 

Sayın Genel Müdür ilettiğimiz taleplerimizin hemen hemen hepsine olumlu baktığını ifade etmiş, ve bu konuda gerekli değişiklik ve düzenlemeleri de yapacağını ifade etmişti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce 15/03/2017 tarihinde yapılan bazı yeni düzenlemeler ile taleplerimizin çoğu karşılanmıştır.  Bu vesileyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU'na bir kez daha teşekkür ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Merkezi Sistem Sınavlarında salon başkanı/gözcüsü olarak eğitim çalışanlarına da görev verilmesi için atılacak adımlar ve yönetmelik değişikliği konusunda da desteklerini sürdürmesini temenni ediyoruz.

Taleplerimiz ve yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır.

1-Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler ve diğer personel arasından, .....oluşturulur.hükmü 07/03/2017 tarihinde yapılan değişiklik ile Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler arasından... olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle sınavlarda görev almak için gerekli şartları taşıyan ancak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri hariç okul/kurumlarda görevli personele görev verilmesini engelleyici bu düzenlemenin değiştirilmesini talep etmiştik. Bakanlık yetkililerince de bizlere bu düzenlemeden kastın bu olmadığı ifade edilmiş, sendikamıza konuyla ilgili açıklayıcı bir yazı gönderileceği bildirilmiştir.

2-özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav yönergesinin kursiyer sayısına göre sınavlarda görev alacaklar kısmında her 350 kursiyerden fazla yapılan sınavlarda il milli eğitim özel öğretim şefi ve memuru görevlendirilmektedir. ancak sayının düşmesi durumunda il milli eğitim özel öğretim şefleri ve memurları görev alamamaktaydı.

Konuyla ilgili her 350 kursiyerden sonra yerine her 250 kursiyerden sonra il milli eğitim öze löğretim şef ve memuru görevlendirilir olarak değişiklik yapılması talebimiz aynen yerine getirilmiştir.

3-mtsk direksiyon sınavlarında - her sınav için özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş ve işlemlerini yürütmekle görevli bir şef, bir memur ile bir mutemet ve bir şoför görevlendirilir. ancak, kursiyer sayısı 50 ve daha az olması durumunda bir şef veya memur görevlendirilir.( şoför ve mutemet görevlendirilmez) hükmü;

Talebimiz doğrultusunda .... kursiyer sayısı 50 ve daha az olması durumunda bir şef/memur ve şoför görevlendirilir. şeklinde değiştirilmiştir.

4-MTSK yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “maarif müfettişlerince” ibaresi “bakanlık maarif müfettişleri/bakanlık maarif müfettiş yardımcıları/ müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel tarafından” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bukonunun özel mesleki yeterlilik kursları inceleme yönergesindeki gibi düzenlenmesi ve başka personel tanımının açıklanması  ilgili şef ve memurun daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi şeklindeki talebimiz, ....  öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personel görevlendirilir. şeklinde yerine getirilmiştir.

Teç-SenGenel Merkezi

+