Engelliden Hizmetli Olmaz, dedik, diyoruz, demeye devam edeceğiz !

TEÇ-SEN Engelli Komisyon Başkanlığımız hazırladığı rapor doğrultusunda, TEÇ-SEN Genel Merkezi olarak Engelli personelin Hizmetli Kadrosunda Çalışmasının önüne geçmek ve Engelli eğitim çalışanlarının memur veya ihraz ettiği unvana atanabilmeleri için Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Siyasi Parti Genel Merkezleri nezdinde girişimlerimiz başlattık.

 

Toplumun ayrılmaz bir parçası olan dezavantajlı gruplardan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulması,devletimizin Anayasal güvenceyle teminat altına aldığı öncelikli görevleri arasında yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere; Anayasanın 10. maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat,engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılıkiddiasında bulunulamayacağını güvence altına almıştır.

 

Kamu kurumlarının verimliliklerini artırmak ve engelli personelden azami verim alabilmek adına mesleği olan veya mesleği yok ise yapabileceği memuriyet işlerinde istihdam etmek çalışma barışı adına önem arz etmektedir.

 

Her engelli bireyi potansiyel “Hizmetli” adayı gören, atamaları bu yöntemle yapan, kariyer ve liyakat noktasında pozitif herhangi bir irade kuramayan, engelli bireyin fikrini almadan, bilgi, beceri ve eğitim durumuna bakmadan “HİZMETLİ” olarak atayan bir yapının engelli bireylerle birlikte yaşama isteği ve hayali yoktur.

           

1-Bütün lehte mevzuatlar çerçevesinde; gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak engelli personellerden lise mezunlarının göreve Memur, meslekî veya teknik lise mezunu personelin Teknisyen, Ön Lisans ve Lisans mezunu personelin mezuniyetlerine dayalı Memur veya Tekniker unvanlarında başlatılmaları,

2-Mevcut çalışan engelli personelin de bu çerçevede Lise ve üzeri mezuniyetlerin memur, mesleki teknik lise/yüksekokul/lisans mezunlarının da ihraz ettiği unvana sınavsız atamalarının yapılması için Cumhurbaşkanlığına, Aile Çalışma sosyal Hizmetler Bakanlığına, Siyasi Parti Genel Merkezlerine resmi başvurularımızı yaptık.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ /TEÇ-SEN ENGELLİ KOMİSYONU


+