Görevde Yükselme Yönetmeliği’nde Değişiklik.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli’nin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Daire Başkanı Kadrolarına Atama Şartları Yeniden düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısına atanacaklarda eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları getirildi.

Daire Başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları getirildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrosuna atanacaklarda; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları getirildi.

Bu üç değişiklik de kariyer basamakları içinde yükselmede liyakat ilkesine uygun ve yerinde değişiklikler olmuştur.Ancak; İlçe Millî EğitimMüdürü kadrosuna atanma da ilaveten aranan (öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartı) eğitim çalışanlarının kariyer yapmasını engelleyici bir düzenleme olmuştur.

Bu düzenleme ile eğitimini tamamlayan eğitim çalışanları il milli eğitim müdür yardımcısı, daire başkanı, hatta genel müdür olabilirken ilçe milli eğitim müdürü olamamaktadır.

Bu nedenle; eğitim çalışanlarının kariyer yapmasını engelleyici bir düzenleme olan ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanmada öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartı’nın iptali için sendikamızca dava açılacaktır.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+