Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa SAFRAN'ı Makamında Ziyaret Ettik.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL Genel Sekreterimiz S.Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcımız Ali GÜLER ve Erol KAÇAKOĞLU’ndan oluşan heyet ile M.E.B. Bakan Yardımcısı Prof. Dr Mustafa SAFRAN’ı makamında ziyaret ettik. 

 

Sayın Bakanımızla geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde görüşmüş, bu görüşmede Eğitim Yılına Hazırlık Ödeneğinin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi yönünde çalışma başlatılması konusunda söz almıştık.

 

Bugün yapılan görüşmemizde de geçen zaman diliminde, 657 sayılı kanunun Ek-32 Maddesinde yapılması gereken değişiklik teklifi ile ilgili çalışmanın Personel Genel Müdürlüğü’nce tamamlanarak Hukuk Müşavirliği’ne gönderildiğini, Hukuk Müşavirliği’nin de Bakanımızın talimatını beklediği hususu kendisine tekrar iletilmiştir.

 

Sayın Bakanımızda Eğitim Yılına Hazırlık Ödeneğinin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesini kendisinin de çok arzu ettiğini söz konusu teklifin T.B.M.M.’ye sevk edilmesi içen gerekli talimatı vereceğini ifade etmiştir.

 

Yine Ocak ayında yaptığımız görüşmede Unvan Değişikliği Sınavının Mayıs ayı içersinde yapılmasının netleştiğini ancak pandemi nedeniyle bu sınavın yapılamadığını, normalleşme ile birlikte Personel Genel Müdürlüğü’nün Unvan Değişikliği Sınavı için çalışmalara tekrar başladığını sınavın en geç Kasım 2020 tarihinde yapılması planlandığı ifade edilmiştir.

 

Söz konusu sınavın yapılmasını bekleyen personel açısından belirsizliğin ortadan kalkması için Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kesinleşmiş sınav tarihini bildirmesinin ardından Personel Genel Müdürlüğü’nce sınav tarihinin kamuoyuna açıklanması talep edilmiştir.

 

Sayın Bakanımızda Sınav tarihinin netleşmesinin ardından makul görülen bu talebimizin de yerine getirilebileceğini ifade etmiştir.

 

Son yapılan Görevde Yükselme Sınavlarında ilan edilen boş kadroların sınava giren adayların kadrolarıyla örtüşmediği için sınavın amacına ulaşamadığını, bir çok personelin sınavı kazandığı halde atanamadığını bu nedenle Unvan Değişikliği Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından Görevde Yükselme Sınavları’nın yapılması için hazırlıklara başlanması da ayrıca talep edilmiştir.

 

Sayın Bakanımızda Unvan Değişikliği sınav sürecinin akabinde Görevde Yükselme Sınavlarıının yapılacağını ifade etmiştir.

 

Yine eğitim çalışanları için okul ve kurum bazlı norm kadro sistemimizin olmadığını bu durumun özellikle yer değiştirmelerde problemlere neden olduğu, acilen Bakanlığımızca bu konuda çalışma başlatılıp okul ve kurum bazlı norm sistemine geçilmesi gerektiği hususları kendisine ayrıca iletilmiştir.

 

Bu itibarla; Sayın Bakan Yardımcımıza; heyetimize göstermiş olduğu yakın ilgi, destek ve nezaketinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+