Sağlık Müdürlükleri ve Vefa Sosyal Destek Guruplarında Görevlendirilen Eğitim Çalışanlarının Görevlendirmeleri İptal Edilmelidir!

Sağlık Müdürlükleri ve Vefa Sosyal Destek Guruplarında Görevlendirilen Eğitim Çalışanlarının Görevlendirmeleri İptal Edilmelidir!

 Sağlık Müdürlükleri ve   Vefa Sosyal  Destek Guruplarında Görevlendirilen  Eğitim Çalışanlarının  Görevlendirmeleri İptal Edilmelidir!

 

Bilindiği üzere Covid-19 Salgını nedeniyle Türkiye genelinde alınan tedbirler gereği Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanları sağlık müdürlüklerine ve vefa sosyal destek guruplarına valiliklerce 5442 sayılı kanan gereğince görevlendirilmiştir.


Ancak, söz konusu görevlendirmelerin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 01 Haziran 2020 tarihinde tam zamanlı çalışmaya geçmesi ve milli eğitim bakanlığınca  okul ve kurumlarda yapacağı sınav takvimlerinin açıklanması nedeniyle iptal edilmesi gerekmektedir.  Görevlendirme iptal onaylarının alınması için 81 il valiliğine sendikamızca resmi yazı yazılmıştır.
……………………VALİLİĞİNE

…………………….

 

 

            Çin’in Wuhan kentindeAralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Covid-19-Corona Virüs Pandemi ile ilgili Ekonomik, Sosyal ve Mali Tedbirler kapsamındaillerde valiliklerimizce 5442 sayılı kanunun 9/g maddesi ve ilgili maddehükümleri gereğince asli görev yeri Milli Eğitim Bakanlığı olan eğitim çalışanları “Sağlık Müdürlükleri”ne ve “Vefa Sosyal Destek Gurupları”nda görevlendirilmiştir.

 

            Türkiye genelinde covid19 salgını nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamaların tamamının veyabir kısmının kaldırılması nedeniyle hakkında T.C Cumhurbaşkanlığımızın genelgesi ve açıklamaları doğrultusunda 01 Haziran 2020 tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlar tam zamanlı çalışma şekline döndüğünden çoğu Valiliklerimizce “Sağlık Müdürlükleri”ne ve “Vefa Sosyal Destek Gurupları”na yapılan görevlendirmeler iptal edilmiştir.

 

            Ancak, 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm kamu kurum ve kuruluşlar tam zamanlı çalışma şekline geçmesine rağmen “Sağlık Müdürlükleri”ne ve “Vefa Sosyal Destek Gurupları”na yapılan görevlendirmelerin devam ettiği ve süresi belirsiz bir çalışma şekline dönüştüğü sendikamıza gelen şikayetler arasındadır.

 

            Bu nedenle; Covid -19 salgını nedeniyle asli görev yeri Milli Eğitim Bakanlığı olan ve “Sağlı kMüdürlükleri”ne ve Vefa Sosyal Destek Guruplarına görevlendirilen eğitim çalışanlarının görevlendirmelerinin iptali hususunda;

           

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 Ümit DEMİREL

 Genel Başkan


+