DENİZLİ İL BAŞKANIMIZ CEYHAN DEMİRBAŞ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN SERT ÇIKIŞ

 DENİZLİ İL BAŞKANIMIZ CEYHAN DEMİRBAŞ EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI VE YETKİ BELİRLEME AYINDA HATIRLANDIĞIMIZI ANLATAN BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

Sendikamızın Denizli İl Başkanı Ceyhan DEMİRBAŞ ve Teç-sen Yönetim Kurulu Üyeleri  Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Teç-Sen Denizli İl Başkanımız Ceyhan DEMİRBAŞ, Eğitim çalışanlarının Mali, Atama ve Yer Değiştirme,  Çalışma süreleri, Görevde Yükselme Kriterleri ve bir çok konuda sorunlarımızı dile getiren Ceyhun DEMİRBAŞ;  "Okul ve  Kurumlarımızda çalışan eğitim çalışanlarına da şu mesajım var. Arkadaşlar, Teç-Sen Kurulana kadar bizleri hatırlamayan, sadece toplu görüşmelerin zamanın Mayıs ayının yaklaşması ile iki ay hatırlayan ve yetkili sendika olmak için, sorunlarımızı tek yürek halinde gündeme getirmeyen sendikalar,  sizleri yine bu aylarda hatırlamaya, sorunlarınızı çözeceğiz diye ziyaretlerinize gelmeye başlamışlardır. Arkadaşlar Kanmayın. Unutmayın ki Eğitim Çalışanlarının sorunlarını Tek Yürek halinde Teç-Sen gündeme taşır. Çözümünü de TEÇ-SEN sunar." Dedi. 

 

BASIN AÇIKLAMASI

15/03/2007

              Eğitim Hizmetleri İş Kolunda, Genel İdare Hizmetler,Yardımcı hizmetler ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan eğitim çalışanları olarak bakanlıklar arasındaki ücret farklılığı uçurumunun, Kurum içi ücret adaletsizliğini,  yüksek sesle Basın ve Yayın Kuruluşlarımız aracılığıyla bir kez daha dile getirmek ve tüm konferadasyon ve sendikaların çalışanlar için, Türk halkı için demek ki bir araya gelinip ortak adım atmanın mümkün olduğunu vurgulamak,

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan şef, memur,hizmetli, şoför, kaloriferci, bekçi, sayman, aşçı, teknisyen, tekniker, usta öğretici, mimar ve mühendis kadrolarımızın sorunlarını  dile getirmek, bu sorunların çözümünü yetkili mercilere duyurmak için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz.

Geçmişte Ülkemizi yöneten, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ve 60. hükümetinde  sürekli seçim vaatlerinde olan Kurumlar arası Ücret adaletsizliğini ortadan kaldıracağız, denilmesine rağmen hala Eğitim Çalışanlarının Mali ve Özlük hakları konusunda hep geride olduğu ve çözümlenmediği ortadır.

Anayasamızda "Eşit İşe Eşit Ücret" verilir hükmü yer almaktadır.  Ancak, uygulamaya bakıldığında   tüm bakanlıklar arasında en az maaş ve ücreti alan hatta %50 yakın daha az alan eğitim çalışanlarıdır. Bu durum Anayasanın eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır.

Bu durum,  eğitim çalışanlarını,  eşlerine karşı mahcup, çocuklarına   karşı boynu bükük bırakmaktadır. Çünkü ailesinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamakta geleceğini ve bir gün sonrasını görememekte olup, kaygı içinde yaşamaktadır.  

Bizler Okullarımız da ve eğitim kurumlarımızda derslere girmiyor olabiliriz. Ama Milli Eğitim Bakanlığında bizler de birer eğitim çalışanı olup, Bakanlığımızın ve Çocuklarımızın başarılarında bizlerinde payı büyüktür. Çünkü başarı bir takım işidir.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak,  Eğitim Çalışanlarının sorunları saymakla bitiremeyiz ama acil çözümlenmesini beklediğimiz başlıklar ise,

1-MALİ SORUNLAR

- Maaşlarımızın diğer Bakanlıklarda çalışanlar ile aynı  seviyeye çıkartılmasını.

- Eğitim çalışanlarına da  hafta da 15 saat,  aylık 60 saat ekders ücreti verilmesi.

- Her yıl eğitim öğretimin yılı başında verilen Eğitim Öğretim hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi.

2- ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

- Eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirmeleri Norm kadro Esasları çerçevesinde İLSİS üzerinden elektronik ortamda yapılması.

3- ÇALIŞMA SÜRELERİ

- 657 devlet Memurları kanuna uygun olarak çalışma saatleri günlük 8 saati,  haftalık 40 saati geçmeyecek şekilde ayarlanması, fazla mesailere ek ücret ödenmesi.

4- GÖREVDE YÜKSELME KRİTERLERİ

- Görevde yükselme sınavları her yıl yapılmalıdır.

- Lise mezunu olan hizmetli kadrolarının sınavsız memurluğa geçiş hakkının sağlanması.

Bizim taleplerimiz gerçekleşmesi, eğitim çalışanlarının  kurumuyla barışık olmayı, güveni ve özveriyi daha da artıracaktır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI OLARAK

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ  YÖNETEN HÜKÜMETİMİZDEN, BİZLERE, DİĞER BAKANLIKLARDAN FAZLA MAAŞ VE ÜCRET VERİN DEMİYOR VE İSTEMİYORUZ.

BİZLER SADECE VE SADECE  MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARINDA

ADALET İSTİYORUZ.

Ülkemizi yöneten ve 60. hükümet olan Adalet ve Kalkınma Partisinin,  bugüne kadar geçmiş hükümetlerin söz veripte yerine getirmediği, yapmadığı ve partinin isminde de yer alan "ADALET" kelimesinin ve anlamının uygulanması, ücret adaletsizliğin kısa sürede ortadan kalkması, eğitim çalışanlarının ailesini ve çocuklarını huzurlu, mutlu ve geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacaktır.

Geçmiş te ve bugün olduğu, dünya ve siyasi görüşlerinden dolayı, kimi sendikalar hükümetlerin yaptığı çalışmaları destekler,kimi sendikalar karşı çıkar, kimi sendikalar sırf muhalefet olsun diye karşı çıkar, kim sendikalar da yanlış çalışma bile olsa doğru der,

Sendikacılık bu değil,  Sendikacılık Çalışanların mali ve özlük haklarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve korunmasını sağlamaktır.

Değerli Eğitim çalışanları ve değerli basın mensupları  Özellikle altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar tüm Sendika ve konferadasyonlar çalışanları için geçmiş hükümetlerde yapılan ve bugünkü hükümetle de  2007 yılında yapılan TOPLU GÖRÜŞMELERDE ve diğer görüşmelerde Çalışanları için bir araya gelmemişler ortak bir komisyon oluşturup, ortak bir adım atmamışlardır. Bazı sendikalar TOPLU GÖRÜŞMELERDE masaya oturmuş, Bazı sendikalar masa ya oturmamış, Yani özü herkes bildiğini okumuş olan yine çalışanlara olmuştur.

Taki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı gündeme gelinceye kadar. Demek ki bir ilk gerçekleşti, yukarıda bahsettiğim gibi dünya ve siyasi görüşlerinden dolayı, kimi sendikalar hükümetlerin yaptığı çalışmaları destekleyenler ve veya karşı çıkan tüm sendika ve konferadasyonlar Amaç, çalışanların ve emeklilerin hakları konusunda yanlış, eksik, hatalı bir çalışmanın olduğunu bir araya gelip ortak bir adımın atıldığını herkes görmüştür. Hükümetinde bu yasa tasarısını bir daha düşünüp, inceleyip ona göre değerlendirmeleridir.

Tüm Sendika ve konferadasyonların Yasa tasarında olduğu gibi, 2008 yılında yapılacak TOPLU GÖRÜŞMELERDE de çalışanları için toplu görüşmeler öncesi ortak komisyon oluşturup, Ortak bir adım atması çalışanların menfaatlerine olacak olup, bunu hep birlikte göreceğiz.

Okul ve  Kurumlarımızda çalışan eğitim çalışanlarına da şu mesajım var.       Arkadaşlar,  Teç-Sen Kurulana kadar bizleri hatırlamayan, sadece toplu görüşmelerin zamanın Mayıs ayının yaklaşması ile iki ay hatırlayan ve  yetkili sendika olmak için, sorunlarımızı tek yürek halinde gündeme getirmeyen sendikalar,  sizleri yine bu aylarda hatırlamaya,  sorunlarınızı çözeceğiz diye ziyaretlerinize gelmeye başlamışlardır. Arkadaşlar  Kanmayın. Unutmayın ki Eğitim Çalışanlarının sorunlarını Tek Yürek halinde Teç-Sen gündeme taşır. Çözümünü de TEÇ-SEN sunar.

Değerli Basın Mensupları sizlerin aracılığıyla  Mecliste bulunan, Türk halkının ve eğitim çalışanlarının oylarıyla Meclise Milletvekili olarak seçilen  Denizlili Ak parti Milletvekili  Sayın Mehmet YÜKSEL, Sayın Selma Aliye KAVAF, Sayın Mehmet Salih ERDOĞAN, Sayın Mithat EKİCİ, MHP Milletvekili Sayın Emin Haluk AYHAN,     CHP Milletvekili Sayın Ali Rıza ERTEMUR, DSP Milletvekili Sayın Hasan ERÇELEBİ'ye ve Mecliste olmayan Siyasi Partilerede, 125.000 Eğitim Çalışanını sadece Genel ve Yerel Seçimlerde hatırlamayın. Sizlerden kısa sürede Çözüm bekliyoruz.

Yukarıda belirttiği Eğitim Çalışanlarının özlük ve mali hakları konusundaki adaletsizliği ortadan kalkıncaya kadar, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, Eğitim Çalışanlarının  sesi olmaya ve kamoyunun desteğini almaya devam edecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum.

15/03/2008

Ceyhan DEMİRBAŞ

       TEÇ-SEN

Denizli İl Başkanı

NOT: Basın toplantısı denizli nin tüm yerel televizyon ve gazetelerinde yankı bulmuştur.

İnternette de aşağıdaki sitelerde de yer almıştır.

http://www.sondakika.com/haber-tec-sen-denizli-il-baskani-diger-bakanliklarda/

http://www.haberler.com/tec-sen-mali-ve-ozluk-haklarinda-adalet-istiyor-haberi/

http://www.denizligazetecilercemiyeti.com/?sayfa=haberDetay&id=1048

picture picture picture

+