1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

1880'li yıllarda günde 12 saatten fazla ve haftada 6 gün olarak düzenlenen çalışma saatlerine karşı başlatılan mücadelenin simgesel olarak kutlandığı gündür 1 Mayıs.

O yıllarda verilen mücadele sonucunda neredeyse tüm dünyada günlük çalışma saati 8 saat olarak düzenlenmiş ve resmen kabul edilmiştir. Bu açıdan 1 Mayıs,çalışanların bir araya geldiğinde hakları için mücadele ettiğinde neler başarabildiğini bizlere göstermesi açısından çok önemli bir gündür.

Ülkemizde de günlük çalışma saati 8 saat olarak belirlenmiştir. Ancak özellikle özel sektörde bu çalışma süresine riayet edilmeden çalışanların günlük 10-12 saat arası çalıştırıldığı da bir gerçektir. Özel sektörde sendikalaşma oranının çok düşük olması çalışanların üzerine fazla çalışma yükü olarak binmektedir.

Özel sektörde çalışma saatleri ve şartlarının düzeltilmesi ancak ve ancak çalışanların verecekleri top yekün ve ortak mücadele ile düzelecektir. Bunun için işletmelerde uygulanan sendikalaşma için belirlenmiş çalışan sayısının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yine son yıllarda özellikle kamunun personel ihtiyacının sözleşmeli personeller vasıtasıyla karşılanması ile mali hakları asgari ücretle sınırlandırılmış,özlük hakkı olmayan güvencesiz çalışanlar yığını yaratılmıştır.

Kısaca biz çalışanlar artık, sözleşmeli personel sisteminin son bulduğu, tüm çalışanların çalışma şartları ve imkanlarının insan onuruna yakışır bir şekilde düzenlendiği 1 Mayıslar kutlamak istiyoruz.

Ayrıca bu gün vesilesiyle; Grevli Toplu Sözleşme Hakkının Tüm Memurlara Verilmesini,Eğitim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarının Tamamına acilen verilmesini, Görev Tanımlarının net bir şekilde ve  unvan unvan belirtilmek suretiyle yapılmasını, Merkezi Sistem ve E-Sınavlarda eğitim çalışanlarının tümüne salon başkanı ve gözcüsü görevinin verilmesini, 4-B kadrosunda çalışan personelin 4-A kadrosuna geçirilmesini, Yıllık İzinlerin aynı İşçilerde olduğu gibi Pazar günleri ve bayram tatilleri düşülerek kullandırılmasını ve kullanılmayan izinlerin karşılığında ücret ödenmesini, Eğitim çalışanlarına nakdi olarak ulaşım yardımı verilmesi veya toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanmasını, Belediyelerde görev yapan Devlet Memurlarına verildiği gibi Kamuda çalışan tüm memurlara, Kurban ve Ramazan Bayramında birer maaş ikramiye verilmesini, Şeflerin Özel Hizmet Tazminatlarının Adalet Bakanlığında ve Belediyelerde olduğu gibi %67 den %115 yükseltilmesini. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel Ek Gösterge alamamaktadır. Tüm Kadroların Ek göstergeden yararlanması için; Ek gösterge oranlarının değiştirilmesini,İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000, Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200,Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 oranında ek gösterge verilmesini, Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan ve memurluk için gerekli öğrenim şartlarını taşıyan personelin bir defaya mahsus sınavsız memur kadrosuna geçirilmesini, Memurların yaptığı fazla mesailerin karşılığı izin uygulamasına son verilip, tüm fazla mesailer karşılığı ücret ödenmelidir.Ayrıca saat başı ücretin ise personelin Aylık Ücreti/160=fazla mesai ücreti şeklinde belirlenmesi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin 2 katı şeklinde ödenmesi veya fazla mesailerin ek ders ücreti ödenerek karşılanmasını, Engelli memur alımında ilk göreve başlarken engelli vatandaşlarımızın engellerine uygun kadrolara atanmasını, engelleriyle bağdaşmayacak görevler verilmemesini, Yemek Yardımlarının günün şartlarına uygun bir şekilde özel sektörde olduğu gibi ticket (kupon) olarak verilmesini, Giyim yardımlarının nakdi tüm kadrolara verilmesi ve yıllık giyim nakdi oranının en az 1000 tl olarak belirlenmesini ve son olarak Erkeklerde 30 yıl, Kadınlarda 25 yıl görev yapan tüm kamu çalışanlarının emeklilik işlemlerinin yaş beklemeksizin yapılması ve emekliye ayrılan kamu çalışanlarının ikramiye ve aylık emekli maaşlarının yaş beklenmeksizin ödenmesini içeren sendikamız taleplerini bu 1 Mayısta da bir kez daha yineliyoruz.

Başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlar sağlık ve esenlikler dileriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+