Covid 19 Mücadelesinde Görevli/Görevlendirilen Personelin Tümüne İlave Ücret Verilmelidir.

Ülke olarak Covid 19 virüsü ve etkileriyle bir çok alanda hummalı bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin en takdire şayan kısmının baş aktörleri de hiç şüphesiz sağlık personelimizdir. 

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarımızın bu özverili ve canhıraş çalışmalarını bir nebze de olsun taltif etmek maksadıyla bir çok sağlık çalışanımızın ek ödeme oranı artırılmıştır.Yapılan bu uygulama çok yerinde olmakla birlikte, yeterliliği ve kapsamı nedeniyle de tartışmalara neden olmuştur.

Şöyle ki; ek ödeme artışından 657 sayılı kanuna tabi Devlet memurları ( Sağlık Çalışanları)  yararlanırken, Sağlık Kuruluşlarında görevli ancak Daimi İşçi Kadrosunda Olanlar, temizlik personeli, güvenlik elemanları,sekreterler, yönlendirme personeli gibi personel yararlanamamaktadır.

Yine bu süreçte; İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumlarda Görev yapan Eğitim Çalışanları, Valilik/kaymakamlık’larca Sağlık Müdürlüklerinde, Hastanelerde,112, vefa iletişim merkezleri gibi Covid 19 Mücadelesi kapsamında bir çok alanda görevlendirilmişlerdir.

Bahse konu ek ödeme artışı bu haliyle sadece Sağlık Bakanlığı personelini (657 sayılı kanuna tabi olanları) kapsamış, haricinde diğer Bakanlıklardan görevlendirilmiş personel ile Sağlık Kuruluşlarında görevli ancak Daimi İşçi kadrosunda olanları,temizlik personelini, güvenlik elemanlarını, sekreterleri, yönlendirme personeli gibi personellerin kapsam dışında tutulmasına neden olmuştur.

Covid 19 Mücadelesinde görev alan tüm personelin bugünlerde verdiği emek ve mesai hiç şüphesiz çok kıymetli ve değerlidir. Bu emek ve mesaiyi ayrım gözetmeksizin ücret ile taltif etmek de hiç şüphesiz çok yerinde bir uygulama olacaktır.

Bu nedenle; Sendikamızın Covid 19 Mücadelesinde görev alan tüm personele ek ücret ödenmesi yönünde yeni bir düzenleme yapılmasını içeren resmi yazıları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+