İdari izinli Sayılan Personele Ayrıca Bilfiil Görevlendirme Yapılamaz

Sendikamıza iletilen bilgilere göre İl/İçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumlarda Görev yapan Eğitim Çalışanları Valilik/kaymakamlık’lar tarafından Covid 19 Mücadelesi kapsamında farklı alanlarda görevlendirilmektedir.

Ancak; Hamile, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar,kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayıldığından söz konusu görevlendirmelerde idari izinli sayılan personele bilfiil görev verilmemesi gerekmektedir.

Bu durumda olan personellerin (uzaktan çalışma hariç), bilfiil çalışma gerektiren görevlendirmelere karşın mazeretlerini belirten bilgi ve varsa belge ile itiraz etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkezi


+