MEB Esnek Çalışma Genelgesi Yayınladı.

M.E.B.’in Esnek Çalışmaya Dair Usul ve Esaslarının Eğitim Çalışanları için Olan Kısımları Sadeleştirilerek Aşağıya Çıkarılmıştır.

1) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar,yöneticiler dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar,kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılacaktır.

2) Eğitim kuramlarında görev yapan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel, hizmet alanına ve hizmetine duyulan ihtiyaca göre eğitim kurumu müdürünün planlaması ile dönüşümlü çalışma veya uzaktan çalışma kapsamına alınabilir.

3) Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından belirlenir.

4) Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir.

5) Covid-19 pandemisi nedeniyle idari izinli sayılan personel, ilgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir. Uzaktan çalışmaile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür.

6) Covid-19 pandemisinin ülkemizde yayılımını önlemek ve Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan tüm personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

7) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmi e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.

8) Covid-19 pandemisine ait herhangi bir semptomu taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan çalışamaz,çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.

9) Eşi Covid-19 pandemisi mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin bu süreçte idari izinli sayılması ve uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

10) Bakanlık personeli, ilgili kamu kurumlarının Covid-19 pandemisine yönelik açıklamalarında belirtilen tedbirlere uymakla yükümlüdür.

11) İdari izinverilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaçduyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkezi


+