M.E.B.:MTSK Uygulama Sınavlarında 4-B’li ve 4-D’li personele Sınav Görevi Verilir.

M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce 81 İl Valiliğine hitaben MTSK Uygulama Sınavlarında 4-B’li ve 4-D’li personel konulu yazı illere daha önce gönderilmişti.

Söz konusu yazı ile;4-B’li ve 4-D’li personele döner sermayeden görev verilebileceği ancak verilen bu tür görevlerde söz konusu personelin görev yapacakları günden bir gün önce SGK girişlerinin yapılması mecburiyetinden ötürü il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için son gün (Cuma günü)resen verilen görevlerde 4-B ve 4-D’li personelin SGK girişlerinin mutlaka yapılmasını bu yapılamıyorsa 4-B ve 4-D kapsamı dışındaki personele öncelik verilerek görevlendirmelerinin yapılması hususunda 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirilmiştir.

Ancak bu yazının bir çok İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yanlış yorumlanarak 4-B’li ve 4-D’li personele MTSK Uygulama Sınavlarında hiçbir sınav görev verilmediğinin sendikamıza iletilmesi üzerine:4-B li ve 4-D’li personele sigorta girişinin yapılması halinde MTSK Uygulama Sınavlarında son gün (Cuma günü)  resen görev verilip verilmeyeceği; MTSK Uygulama Sınavlarında 4-B li ve 4-D’li personele son gün (Cuma günü)  resen görevlerin haricinde, sınav görevi verilmesine mani bir husus olup olmadığı, konularında Bakanlıktan görüş istenmiştir.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü de görüş talebimize istinaden 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yeni bir bilgilendirme yazısı yazmış ve “4-B ve 4-D statüsünde çalışan personelin sistem üzerinden görev talebinde bulunması durumunda, sınavlarda görev almasında sakınca bulunmadığı açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.”

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Not: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve sendikamıza hitaplı yazıları aşağıdadır.   


picture picture

+