TEKNİK KADRO SINAVINA GİREN EĞİTİM ÇALIŞANLARI YOLLUK VE GÜNDELİKLERİNİ ALMALIDIR !

TEKNİK KADRO SINAVINA GİREN EĞİTİM ÇALIŞANLARI YOLLUK VE GÜNDELİKLERİNİ ALMALIDIR !

Sendikamızın yoğun çalışmaları ve baskıları sonucunda eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarının önünü açan ve yıllardır beklenen Teknik Kadrolar İçin yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavı 16 Mart 2008 tarihinde ANKARA ve İSTANBUL illerinde yapılacaktır.

Sendikamıza, sözü edilen sınava Ankara ve İstanbul illeri dışından katılacak adayların yolluk ve yevmiye alıp almayacağı hakkında yoğun sorular gelmektedir. 

Bilindiği üzere, devlet memurlarının yolluk ve yevmiyelerini nasıl ve ne şekilde alacağı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiştir. Konu ile ilgili geniş açıklama aşağıdadır.

1- 6245 sayılı kanunun 18.maddesinin (a) bendinde; "Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir." Hükmü ile;

2- Yine aynı kanunun 37.maddesinde ; "Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir." Hükümleri yer almaktadır."

3- Ayrıca, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/02/2005 tarihli ve 4616 sayılı yazısının son pragrafında "Bu hükümlere göre, memuriyet mahalli disinda açilan görevde yükselme sinavlarina, görevde yükselme egitimine katilmak için yapilacak ön eleme sinavlari ile ÖSYM veyaMEBODEM'e Bakanligimizca yaptirilacak sinavlara ve görevde yükselme egitimine katilan söz konusu personelin yani sira Mesleki Egitim Kursu yazili giris sinavina katilacak personele de geçici görev yollugu ödenmesi mümkün bulunmaktadir.Denilmektedir.

4- Bazı illerde "biz seni kurumun resmi bir işi için göndermiyoruz, sen kendi özel çıkarların için gidiyorsun" şeklinde yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşım devlet nezdinde ve dilinde yolluk ve yevmiyelerin ödenmemesinin gerekçesi olarak gösterilemez. Oysaki, Teknik kadro sınavına kendi ilinde girip girmemesi kişinin isteğiyle değil, bakanlığın emriyle mümkün olmaktadır. Teknik kadro görevde yükselme sınavı kişinin özel çıkarlarından çok milli eğitim bakanlığının kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda yapılmaktadır. Hatta milli eğitim bakanlığı bu sınava katılabilecek adaylar için kendi belirlediği kıstasları açıklamış, bu kıstaslar doğrultusunda başvuruları almış, sınav tarihini ve sınav yerini belirlemiştir. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda ve bakanlığın emriyle sınava girmek için başka bir ile giden eğitim çalışanı hem Görevli izinli olmalı, hemde yolluk ve yevmiyesi ödenmelidir. (Önemli : Kurumunuza Başvururak Mutlaka İzin Onayınızı Aldırın !)

5- Görevde yükselme sınavı öncesi yapılan görevde yükselme eğitimlerine başka illerde katılan eğitim çalışanlarının 6245 sayılı kanun gereği yevmiye ve yolluk verildiği bilinmektedir. Bu eğitime katılan eğitim çalışanlarının da Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda ve bakanlığın yaptığı ön eleme sisteminden sonra katılabildiği ve bakanlığın emriyle eğitime katıldığı gözönünde bulundurulduğunda görevde yükselme sınavına başka ilde giren eğitim çalışanına da yevmiye ve yolluk ödenmelidir.

Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı; 16 mart 2008 tarihinde Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak olan Görevde Yükselme sınavına memuriyet mahalli dışında giren eğitim çalışanları yolluk ve yevmiye almaları gerekmektedir.

AYRICA; SENDİKAMIZCA KONU İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞINDAN RESMİ YAZI İLE GÖRÜŞ İSTENMİŞTİR.

Değerli Üyelerimize ve Tüm Eğitim Çalışanları Kardeşlerimize  Duyurulur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KONU İLE İLGİLİ YAZISI AŞAĞIDADIR.

picture

+