Kurumlarımızın Daha Profesyonel Yönetilmesinin Yolu, İdari Yapının Değiştirilmesinden Geçmektedir.

Kurumlarımızın Daha Profesyonel Yönetilmesinin Yolu, İdari Yapının Değiştirilmesinden Geçmektedir.

Bakanlığımızca açıklanan 2023 vizyon belgesinde yer alan başlıklardan biri de “Eğitim kurumlarının daha profesyonel yönetilmesi” başlığıdır.

Ancak halihazırda; Okul ve kurum yöneticilerimize hem eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde devamı ve koordinesi görevi verilip, hem de kurumların idari yönden (mal ve hizmet alımı,kurumun fiziki durumunun tertip ve düzeninin sağlanması, temizliğinin yapılması gibi) destek yönetim hizmetlerini de aynı anda yapması görevi verilmektedir.

Bu durumda kalan yöneticilerimiz zamanının çoğunu bürokratik ve destek hizmetleri ile ilgili konulara ayırmak zorunda kalmakta asıl iş olan eğitim öğretimin yönetimi ve koordinesi görevini tam ve eksiksiz yerine getirme konusunda zaafiyetler yaşayabilmektedir.

Okul ve kurumlarımızın daha profesyonel yönetilmesi eğitim öğretimin sağlıklı ve arzu ettiğimiz şekilde yürütülebilmesi için okul ve kurum müdürlüklerimizin idari yapısında değişiklik yapılmasının yerinde ve vizyoner bir adım olacağı kanısındayız.

Bu minvalde “Döner Sermaye İşletmesi Olan Kurum Müdürlüklerine, Yatılı veya Pansiyonlu Kurum Müdürlüklerine bir idari müdür ve müdür yardımcılığı, Öğrenci sayısı 1000’in üzerinde olan okul müdürlüklerinde, İdari Müdür Yardımcılığı kadrosu açılması.” ve okullarımızın idari yönetimi ile eğitim öğretim yönetiminin birbirinden ayrılması ile okul ve kurumlarımızın daha profesyonel bir yönetim anlayışına kavuşacağını düşünmekteyiz.

Oluşturulacak idari müdür ve müdür yardımcılıkları kadroları için de öncelikli olarak bakanlığımızda görev yapan ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu eğitim çalışanları arasından yazılı sınav neticesinde atamaların yapılmasının çok yerinde olacağı kanaatini taşımaktayız. Böylece; Bakanlığımız bütçesine gelmesi muhtemel yükün hafifleyeceğini, eğitimini tamamlamış ve yetişmiş personelimizi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmış olacağımızı rahatlıkla ifade edebiliriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+