13 MART'a TEÇ-SEN'den TAM DESTEK

 SOSYAL GÜVENSİZLİK YASASINAYÖNELİK YAPILAN EYLEMLERE TAM DESTEK.

Sendikamız; 5510 sayılı Yasa Tasarısı'nın çalışanlar emekliler, dul ve yetimler için ağır hak kayıplarına neden olduğu tespitini yapmış, emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren tasarıyı sosyal devlet ilkesine aykırı olarak değerlendirmiş, Hükümetin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Sendika ve konfederasyonların görüş ve önerilerini dikkate almadığı ve tasarının çalışanların koşulları ve ülke gerçekleri ile örtüşmediği sonucuna varmıştır.

Tüm sendika ve konfederasyonlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde, bu tasarının yasalaşmaması gerektiği kararına vararak tasarıya karşı ortak eylem kararı almıştır. Alınan karara göre, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısını protesto etmek için 13 Mart Perşembe günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır. Yapılacak basın açıklamalarına Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak katılımlarımızla tam destek vererek, üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.

picture

+