Saymanlık sınavı yapılması için MEB'e başvuru yaptık ...

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sayman kadrosu için en son 2007 yılında saymanlık sınavı açılmış ve 12 yıldır boş saymanlık kadrolarına sınavsız bir şekilde atama yapılmaktadır.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27/12/2019 tarih ve 26006736 sayılı yazısı ile DÖSE işletmelerinin açma kapama işlemleri bildirilmiş ve açılan/kapanan ve saymanlık kadrosu boş olan saymanlıklar yayımlanmıştır.

            Yeni açılan ve boş durumda olan saymanlıklara, saymanlık sınavı yapılması personelin torpille atama düşüncesini değiştirecek ve kurumun Kariyer ilkesine layık hareket ettiğini gösterecektir.

            2020 yılında yapılması beklenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında Sayman kadrosu için ilana çıkılması ve boş kadrolara sınav yolu ile atama yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapılmış olup konunun takipçisi olunacağının bilinmesini isteriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+