MEB Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN ile Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını ve Çözüm Önerilerimizi Görüştü.

“ Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Yönetim Kurulumuz, MEB Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN ile Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını ve Çözüm Önerilerimizi Görüştü.”

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN ile Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla eğitim çalışanlarının genel sorunları ve çözüm önerileri konulu görüşme gerçekleştirildi.

 

Görüşme Konuları:

1-   Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarına Verilmesi,

2-   Unvan Değişikliği Sınavının Yapılması,

3-   Görevde Yükselme Sınavı Sonrası (Memurluk ve Şeflik) Ek Atama Yapılması,

4-   Merkezi Sistem Sınavlarında Eğitim Çalışanlarının Salon Başkanı ve Gözetmeni Olması,

5-   Okul- Kurum Yönetim Modelinin Değiştirilmesi ve İdari Yapının Eğitim Çalışanlarını da Kapsayacak Şekilde Düzenlemesi,

6-   Eğitim Fakültesi Mezunu Olup Milli Eğitim Bakanlığında GİH-YHS-SHS-THS sınıflarında görev yapanların Unvan Değişikliği Sınavı İle Öğretmenliğe Atanması,

7-   Kurum İçi Geçici Görevlendirme Usul ve Esasların Belirlenmesi,

 

Görüşme Sonucunda;

1-   Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarına da verilmesi hususunda görüş birliğine varılmış olup, 657 sayılı kanunda yapılacak olan değişiklik teklifinde Milli Eğitim Bakanlığının teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulması,

 

2-   Unvan Değişikliği Sınavının en son 2015 yılında yapılmış olması ve aradan geçen zaman diliminde talebin oluşması nedeniyle MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ 2020 Mayıs Ayında yapılmasına,

 

 

3-   Aralık 2018 Memurluk ve Şeflik Sınavını kazanan ve çeşitli nedenlerle atanamayan eğitim çalışanları için Sendikamızca talep edilen EK ATAMA ile ilgili mutabık kalınamadığından; 2020 Aralık Ayında Memurluk ve Şeflik Sınavının Mevcut Kadro Derecelerin Güncellenerek Yeniden Yapılmasına,

 

4-   Merkezi Sistem Sınavlarında eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olması teklifimizin olumlu karşılandığı ve süreçle ilgili gerekli mevzuat düzenlenmesinin yapılması için Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettirilmesine,

 

5-   Sendikamızın Okul- Kurum Yönetim Modelinin Değiştirilmesi ve İdari Yapının Eğitim Çalışanlarını da Kapsayacak Şekilde Düzenlemesi teklifimizde yer alan “Döner sermaye işletmesi olan kurum müdürlüklerine,yatılı veya pansiyonlu kurum müdürlüklerine 1 idari müdür/müdür yardımcılığı, öğrenci sayısı 1000’nin üzerinde olan okul müdürlüklerinde idari müdür yardımcılığı kadrosu açılması ve okullarımızın idari yönetimi ile eğitim öğretim yönetiminin birbirinden ayrılması ve idari yönetime Genel İdari Hizmetler Sınıfı – Teknik Hizmetler Sınıfından öğrenimlerini tamamlayan personellerden oluşturulması” hakkındaki teklifimizin “MESLEK KANUNUNDA” yer alacak düzenlemelerde değerlendirilmesine,

 

6-   Eğitim Fakültesi Mezunu Olup Milli Eğitim Bakanlığında GİH-YHS-SHS-THS sınıflarında görev yapanların Unvan Değişikliği Sınavı İle Öğretmenliğe Atanması hakkındaki teklifimizde bakanlık ile herhangi bir mutabakat sağlanamamıştır.

 

 

7-   Kurum İçi Geçici Görevlendirme Usul ve Esasların Belirlenmesi hakkındaki Sendikamızın Teklifinin bakanlıkça incelenmesi, değerlendirilmesine ve karar sürecinin sonraki toplantıya bırakılmasına,

 

Karar verilmiştir.

 

Sayın Bakan Yardımcımız Prof.Dr. Mustafa SAFRAN’a heyetimize göstermiş oldukları ilgi, alaka, destek ve nezaketten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+