Genel Başkan: “2020 Yılının Çözümler Yılı Olması İçin Çok Daha Fazla Çalışacağız, Yorulacağız ve Terleyeceğiz.”

TEÇ-SEN

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

Genel Başkanlığı

 

“2020 Yılının Çözümler Yılı Olması İçin Çok Daha Fazla Çalışacağız, Yorulacağız ve Terleyeceğiz.”

 

Bizim anladığımız tabirle sendikacılık; üyesi olsun veya olmasın haksızlıkların karşısında dik durmayı,  hak ve adaletin tesisi için mücadele etmeyi, kamu çalışanlarından yana taraf olmayı ve tavır koymayı becerebilme, siyasetten uzak kalabilme, sorunların çözümü için proje üretebilme ve aktif kalabilme kabiliyetine sahip sivil toplum örgütünün adıdır.

 

Mevcut sendikacılık anlayışı yerine anladığımız sendikacılığı yapmak, üyemiz olsun veya olmasın kamu çalışanlarının gönlünü fethetme arzusuyla yola revan olduğumuz doğrudur. Haksızlıkların karşısında pısmadan, tırsmadan gittiğimiz de doğrudur.  Türkiye’ye siyasete hayır diyebilen yeni bir sendikacılık akımını kazandırdığımız da doğrudur.

 

Hak ve adalet yolculuğu dediğimiz bu yolun engellerle, dereler, tepeler, engin denizlerle dolu olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Bu yolun zorlu bir yol olduğunu, bu yolculuğun yorucu bir yolculuk olduğunu da biliyoruz. Hak ve adalet yolculuğuna çıkanların, hak ve adalet arayışı içinde olanların hepsinin başaramadığını, kazanamadığını da biliyoruz. Lakin kazananların ve başaranların tümünün arayanlar olduğunu da çok iyi biliyoruz.

 

Eğitim çalışanlarının tümüne Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin Verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının Lav Edilmesi, Kamu Çalışanlarının Öğrenim Durumları Uygun Kadroya 1 Defaya Mahsus Geçirilmesi, 3600 Ek göstergenin öğrenimlere uygun tüm kadrolara verilmesi, 4/bli personellerin tümünün 4-a kadrosuna geçirilmesi, engelli personellerin engelleri uygun memur kadrosuna geçirilmesi, 2018 memurluk ve şeflik sınavının kazanan ve atanamayan eğitim çalışanları için ek atama açılmasını sağlamak, GYS ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılmasını sağlamak, Merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarına da salon başkanı ve gözcüsü görevinin verilmesi için yasal düzenleme yapılmasını sağlamak, Şef kamu çalışanlarının ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarının yükseltilmesi, geçici görevlendirme yönetmeliğinin çıkarılması, eğitim fakültesi mezunu olan milli eğitim memurlarının öğretmen olarak atanması, emeklilik yaş sürelerinin kadınlar için 25, erkekler için 30 yıl olarak belirlenmesi, il içi, iller arası yer değişikliğine “Becayiş” hakkının tanınması v.b çalışmaları bizzat TEÇ-SENolarak yapacağız.

 

Milli eğitim bakanlığında genel idare hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler, sağlık hizmetler ve 4b kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarına biz 5 kardeş diyoruz ve bu 5 kardeşin sorunlarının çözümü için elimizden geleni dün ve bugün yaptığımız gibi yarın da eğitim çalışanlarının hamisi olmaya devam edeceğiz ve 2020 yılının çözümler yılı olması için çok daha fazla çalışacağız, yorulacağız ve terleyeceğiz.

 

Biz biliyoruz ki, bir kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalmaya devam edersek, birilerinin bizi duyacağına ve uyanacağına ve kapıyı açacağına eminiz.

 

TEÇ-SEN Genel Başkanlığı

 

 


+