Engelli Eğitim Çalışanlarının En Önemli Problemi, Göreve Hizmetli Olarak Başlamaktır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşıyor. Bugünler; Engelli vatandaşlarımızın ve eğitim çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi, kamunun ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından, büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda engelli vatandaşlarımız içerisinden merkezi sınavlarla kamuda engelli personel istihdamı hız kazanmıştır. Bu durum engelli vatandaşlarımız açısından sevindiricidir.

Ancak; Engelli vatandaşlarımıza, pozitif ayrımcılık olarak tanınan devlet memuriyeti hakkı,görev yaptıkları süre zarfında engellerine uymayan görevler verilmek suretiyle adeta bu pozitif ayrımcılık daha sonradan burunlarından getirilmektedir.

Bakanlığımız bünyesinde bir çok engelli eğitim çalışanı personel, hizmetli kadrosunda görev yapmaktadır. Hatta çoğunun engel durumu, hizmetli personelin görevleri ile örtüşmemektedir. Bu durum idare ile engelli personelimizi olumsuz anlamda da karşı karşıya getirmektedir.

Anayasamızın 50.maddesinde " Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz... bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. denilmektedir.

Yine bilindiği üzere kamuya engelli personel alımı E-KPSS ile yapılmaktadır. E-KPSS’ye de, Ortaöğretim,Ön Lisans ve Lisans düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir. Bu da bize gösteriyor ki engelli vatandaşlarımızı eğitim durumlarına uygun kadrolarda yani en az memur unvanında göreve başlatılmasının önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır.

Bilinmelidir ki; engelli eğitim çalışanlarının/kamu çalışanlarının ilk ve en önemli talebi olarak bu konu karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle; Anayasamızın 50. maddesi gereği,engelli vatandaşlarımız ilk işe alımda hizmetli kadrosunda istihdam edilmemeli en az memur unvanında göreve başlatılmalıdır.

Engelli vatandaşlarımıza uygulanan bu sorunlu ve yanlış istihdam şeklinden bir an önce vazgeçilmelidir. Ancak bu şekilde; Anayasamız gereği uygulanan pozitif ayrımcılığın daha doğru ve anlamlı bir hale gelmesi sağlanabilir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+