Genel Başkan DEMİREL: "Eğitim Durumuna Göre Her Kadroya 3600 Ek Göstergeye Erişim Hakkı Verilmelidir."

 

 TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

(3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMA)

Kanun Teklifimiz: “İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge Verilir.”

 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerden önce “SEÇİM VAADİ” olarak AK PARTİ ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 3600 ek göstergenin kamuda görev yapan “Öğretmenlere”,“Polislere” , “Hemşirelere”, “Din Görevlilerine” ve “Yöneticilere” verileceği deklare edilmiştir.

 

Aradan geçen 1,5 yıl içinde bu sorunun çözümüyle ilgili pozitif bir yaklaşım olduğu söylenmesine rağmen çeşitli nedenlerle yasalaşmamıştır. Sadece 4 meslek gurubuna 3600 ek gösterge verilmesi sorunu çözmez.  Aksine sorunu derinleştirir.3600 ek gösterge sorunu ve çözümleri üzerine çalışan, bu soruna köklü bir çözüm getiren “TEÇ-SEN 3600 EK GÖSTERGE KANUN TEKLİFİ” dikkate alınması gereken önemli bir tekliftir.

 

Bu kanun teklifi ile kamuda her kadroda görev yapan kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeye erişimi sağlanmış olacaktır. Eğitim durumlarına göre standart oluşturan ve eğitimi destekleyen öncü bir tekliftir.  Kamuda GİH-YHS-SHS-THS kadrolarında görev yapan kamu çalışanları düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Emeklilikte önemli bir katkısı olan 3600 ek göstergeye geniş bir yelpazeden bakılmalıdır.

 

Ayrıca 3600 ek göstergenin verileceği söylenen 4 meslek gurubunun kamu çalışanlarına oranı 3/4 ‘tür. Bu 4 meslek gurubu zaten kamu çalışanlarının %75’dir. Geriye kalan %25 ise kapsam dışı kalacaktır. Bu sorunu bu şekilde çözmeye çalışmak yerine daha akılcı ve köklü çözümler üretmek daha yaratıcı olacaktır.

 

Geneli kapsamayan, kucaklamayan,öteleyen, görmezden gelen uygulamaların yürütülmesi mümkün değildir. Bugün itibarıyla 4 meslek gurubuna 3600 ek gösterge verilse bile yarın tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmek zorunda kalınacaktır.

 

Kamu çalışanlarına yönelik yapılacak tüm uygulamalarda tepeden bakan bir yaklaşım olduğu, kamu çalışanlarının fikrinin alınmadığı bilenen bir gerçektir.  Kamu çalışanlardan yetki alan siyasi sendikalarında etkisiz olduğu bir ortamda TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak GİH-YHS-SHS-THS sınıflarında görev yapan kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarını korumak ve kollamak için üzerimize düşen her görevi layıkıyla yapmaktan onur ve gurur duyarız.

 

KANUN TEKLİFİ:

“657 Devlet Memurları Kanunu tabi olarak görev yapan kamu çalışanlarının tümüne ek gösterge verilir ve ek gösterge oranları ise ; İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilir.” Şeklindedir.

Teç-Sen – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak kamu çalışanlarının Ek Gösterge oranlarının eğitim durumuna göre değerlendirilip, kanunlaştığı takdirde bu konuyla ilgili artık herhangi bir sorun olmayacağı mütalaa edilmektedir. Sorunun çözümünden yana olan sendikaların da bu konu üzerinde şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak kamu çalışanlarının lehine çalışma yapmaları zorunludur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+