Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Görev Alan Personeller İçin Önemli Hatırlatma.

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında, normal çalışma saatleri dışında kurs  merkezlerinde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Ayda 50 saat görev yapan personeller için 6.39x50=319,50 TL kadar ücret ödenmektedir.

Kurs merkezlerinde görev alan personellerin söz konusu ücreti alabilmeleri için kurumlarınca mutlaka görevlendirme onayı alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kurslarda görev alan personele ücret ödenmesi mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle kurs merkezlerinde görevli personelin sonradan mağduriyet yaşamamaları adına görevlendirmeleriyle ilgili onayın alınıp alınmadığını takip etmeleri yerinde olacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+