Kadro Dereceler Kadroların Üzerinde Değil Memurun Kazanılmış Hak Aylığı Üzerinde Olmalı ve İlerlemelidir

Aylık/ Kadro Derece Uygulaması Lağvedilmeli Teke İndirmelidir.

Kadro Dereceler Kadroların Üzerinde Değil Memurun Kazanılmış Hak Aylığı Üzerinde Olmalı ve İlerlemelidir.

Bilindiği üzere memurların gerek yer değiştirmelerinde gerekse görevde yükselmelerinde boş kadronun kadro derecesi o kadroya atanmak isteyen personelin kadro derecesiyle uygun olması gerekmektedir.  Daha net bir ifadeyle; Memurların Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması gerekmektedir.

Atama, yer değiştirmelerde ve görevde yükselmelerde aranan bu şart ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Bunun en yakın örneği Bakanlığımızca yapılan görevde yükselme sınavı sürecinde de görülmüştür. İlan edilen boş kadroların kadro dereceleri,sınavı kazanan adayların kadro derecelerine uygun olmadığı için yüzlerce eğitim çalışanı sınavı kazandığı halde atanamamıştır. Yine yeşil pasaport alımında da benzer sorunlar yaşanmaktadır.

 Devlet Memurları maaşlarını zaten kazanılmış hak dereceleri üzerinden almaktadır. Kadro ve derecelerin kadroların/unvanların üzerinde olmasının hiçbir mantığı bulunmamakta aksine atama ve yer değiştirmeler ile görevde yükselmelerde idare açısından da personel açısından da  sorun yaratmaktadır.

Memurlara uygulanan kadro derece sistemi artık değiştirilmelidir. Aynı eğitim ve öğretim hizmetleri ve sağlık hizmetleri sınıflarında olduğu gibi kadro dereceler personelin kendi üzerinde olmalı ve ilerlemeli memurlar için uygulanan ikircikli kadro derecesi/aylık derecesi durumu ortadan kaldırılmalıdır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ  

+