TEKNİK KADRO/ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI, ALANLARI, İHTİYACI VE SİSTEMİ İYİ PLANLANMALIDIR.

TEKNİK KADRO/ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI, ALANLARI, İHTİYACI VE SİSTEMİ İYİ PLANLANMALIDIR.

 

Milli Eğitim Bakanlığınca 09 Aralık 2018 tarihinde yapılan memurluk ve şeflik sınavı süreci, yürütülmesi, sonuçlandırılması, planlanma sorunları gibi bir çok konu hafızamızda yenidir. İlan edilen boş kadroların eğitim çalışanlarının genel durumuyla uyuşmaması, boş derecelerin belirlenmesinde reel veriler kullanılmaması ve sürecin içinde planlamanın eksik yapılması gibi birçok sebepten dolayı tatmin etmekten uzak süreç olmuştur ve sorunlar hala devam etmektedir.

 

Tedirginliğimiz teknik kadro/unvan değişikliği sınavının açılıp açılmayacağından ötedir. Daha önceki teknik kadro/ unvan değişikliği sınavlarında gördüğümüz ve edindiğimiz bilgiler ışığında; Teknik Kadro/Unvan Değişikliği sınavının ihtiyacı, boş kadrolar ve alanlar iyi belirlenmelidir. Zamanın ruhuna uygun kadrolar açılmalıdır.  Teknik ve meslek liselerimizin ihtiyacını belirlenmelidir. Yatılı ve pansiyonlu okul müdürlükleri paydaş yapılmalıdır. Okul kantinleri, yemek verilen okullarımızın gıda güvenliği, obez önleme programlarının takibi gibi birçok alanın (Diyetisyenlik-Gıda Mühendisi) tespiti iyi yapılmalıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığında memur-hizmetli kadrosunda görev yapan ve asıl mesleği “ÖĞRETMENLİK” olan ve öğretmen olmasının önünde hiçbir engel olmayan eğitim çalışanlarının da teknik kadro/unvan değişikliği sınavına girmesi gereklidir.  Bakanlığımız kendi evlatlarının,kendi personellerinin sorunu çözmek için bir yöntem belirlemelidir.  

 

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurumlarında memur/hizmetli kadrosunda görev yapan ve öğretmenlik mezuniyeti olan kendi personelleri için boş öğretmen kadrosu açmaktadır ve bu personellerin istihdamını teknik kadro/unvan değişikliği sınavı ile yapmaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı da daha öncede sunumunu bakanlık bürokratlarına defalarca yaptığımız unvan değişikliği sınavına öğretmenlik mezuniyeti olan yaklaşık 300 personelin katılımını sağlamak için gerekli yasal düzenlemeyi yapmalıdır ve bu durumda olan eğitim çalışanlarının sınıflarına ve öğrencilerine kavuşmasını sağlamalıdır.


+