Ya Siyasi İdeolojik Sendikaları Hurdaya Çıkaracağız. Ya da Onlar Kamu Çalışanlarını…

Ya Siyasi İdeolojik Sendikaları Hurdaya Çıkaracağız. Ya da Onlar Kamu Çalışanlarını…

Kamu çalışanları geçmişten günümüze mali, özlük, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için yasal zeminde sendika kurma, sendikaya üye olma ve çekilme ve sendikal kararlara uyma, toplu iş sözleşmesi gibi birçok kazanım zor ve meşakkatli süreçler sonunda elde edilmiş haklardır. Soruşturma, kovulma, sürülme, tutuklanma ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalan kamu çalışanları pes etmemiş ve mücadelelerine devam ederek iktidar sahiplerinin yasal düzenleme yapmalarını sağlamışlardır.

Dün verilen sendikal mücadele örneğiyle bugün yapılan sendikal teslimiyet örneği aynı kategoride sınıflandırmamız imkansızdır. Hatta dün temel hak ve özgürlükler olarak nitelendirilen sendikal örgütlenme ve teşkilatlanma hakkı, itiraz hakkı, mücadele etme hakkı, güvenceli çalışma hakkı, reel ücret hakkı, yaşam hakkı değerli ve uğruna mücadele edilirken bugün yetki verilen sendika ve konfederasyonlar eliyle tamamen yok edilmektedir.

Kamu çalışanlarının sendika ve konfederasyonlara olan güveni oldukça düşüktür. Bunun nedeni ise sendikaların siyasi ideolojik parti ve gurupların eliyle kurulması, siyasi partinin varlığı ile varlık bulması,yokluğu ile yok olacağına olan kati inanç ve toplu iş sözleşmelerinde ortaya konulan vasat direnç ve koşulsuz teslimiyet gösterilebilir.  Bu yetkili sendikanın teslimiyetine karşı kamu çalışanlarının sessiz kalması da gelecek kaygısını üst seviyeye çıkarmaktadır.

Öyle ki geçmişte sendikalara üye olma oranı %5’lerde iken kamu çalışanları özlük, sosyal, mali ve ekonomik  hakların alınmasını ve iktidar sahiplerinin yasal düzenleme yapmalarını sağlamasına karşılık bugün sendikalara üye olma oranları %67’lere ulaşması karşısında ortada dişe dokunur hiçbir kazanım ve mücadele yoktur.

Kanun gereği kamu çalışanlarının özlük, mali, sosyal ve ekonomik hak taleplerinin karşılık bulması için oluşturulan Toplu İş Sözleşmelerinin gündemini belirleme, çözümleme ve kamu çalışanları adına imza altına alma hakkını, kısacası SÖZ HAKKINI YETKİ verdiği sendikalar eliyle yapmaktadır.

Kamu çalışanları YETKİ verdiği sendika ve konfederasyonların aslında siyasi, ideolojik bir yapı olduğunu biliyor mu? biliyor. tepki veremeyeceğini biat edeceğini biliyor mu? biliyor.  iktidar sahiplerinin güdümü ve gündeminde olduğunu biliyor mu? biliyor.  İşlevselliğini yitirdiğini, talepleri karşılamasının imkansız olduğunu biliyor mu? biliyor.

Kapısı bozulmuş açılmayan, marş basmayan, yola gitmeyen, direksiyonu dönmeyen, hareket etmeyen ve zamanının gerisinde kalmış ve hiçbir ihtiyacımıza karşılık vermeyen araçlar HURDA’dır ve yeri HURDALIKTIR.  Ama yeri hurdalık olan aracı kullanmaya devam edersen sonun bellidir ve hüsrandır. Kamu çalışanları için de durum pek farklı değildir. Ya Siyasi İdeolojik Sendikaları Hurdaya Çıkaracağız. Ya da Onlar Kamu Çalışanlarını…

 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

 

 


+