HODRİ MEYDAN! YETKİLİ BİRİNE BENZEYEN ABİLERİMİZ GENEL GREV KARARI ALMAK ZORUNDADIR.

HODRİ MEYDAN! YETKİLİ BİRİNE BENZEYEN ABİLERİMİZ GENEL GREV KARARI ALMAK ZORUNDADIR.

1.019.853 (birmilyonondokuzbinsekizyüzelliüç)memurun desteği ve üyeliği ile toplu sözleşme masasına “Memurları Temsilen” katılankanunen yetkili sendikanın 2019 toplu sözleşme süreci hakem heyeti kararıyla 2020 yılı için %4 + %4  ve 2021 yılı için %3+%3 olarak tespit edildi.

Memurlara verilen bu zam oranları enflasyon oranının altında kalacağı ve 2018-2019 yıllarında olduğu gibi kamu çalışanlarının SIFIR (0) zam alacağı kesindir.  Merkez bankasının açıkladığı 2020 (%8,2) ve 2021(%5.4) enflasyon beklenti rakamlarının verilen zam oranıyla aynı olması da kamu çalışanlarının SIFIR zam verildiğinin kanıtıdır.

Toplu sözleşme masasında sadece zam oranlarıyla değil, hizmet kolları esasına göre de hiçbir kazanım sağlanmamıştır. Toplu sözleşme masası kurulmadan önce yetkili birine benzeyen abilerimiz tarafından açıklanan talepler ile toplu sözleşme sonrası oluşan kazanımlar arasında uçurumlar vardır.

2017 toplu sözleşme masası da hezimetti ama kamu çalışanlarına kazanım diye anlatıldı. 2019 toplu sözleşme masasının farklı olacağı,masada memurların yıllardır talep ettiği 3600 ek gösterge, bayram ikramiyesi, Hizmetli kadrosunun lav edilmesi ve genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, refah payı, seyyanen zam, sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi, gelir vergisi kesintisine son verilmesi gibi önemli taleplerle gidildiği ve bu sorunların toplu sözleşme masasında çözüleceği söylendi.

Bu yetkili birine benzeyen abilerimiz talep ettikleri hiçbir sorunu masada çözememiştir. Aynı zamanda talep ettikleri zam oranlarını da alamadılar. Yetkili birine benzeyen bu abilerimizin eğer toplu sözleşme masasından çıkan sonucu kabul etmiyorlarsa yapacakları tek şey vardır. Grev kararı alıp, kamu çalışanlarının üretimden gelen gücünü alanlarda da göstermesini sağlamalıdır.

Grev hakkımız yok gibi bir bahaneye de gerek yoktur. Grev hakkıda grevle alınır. Neresinden bakarsanız bakın Yetkili birilerine benzeyen abilerimiz her halükârda kapsamlı, gerçekçi ve sonuca tesir edecek GREV kararı almalıdır.Boş cüzdan atmakla ve 2 saat iş bırakmayla olacak iş değildir bu işler… daha cesur kararlar verilmelidir. HODRİ MEYDAN…Biz kamu çalışanlarının haklı olduğu her davada, her eylemde, her grevde varız ve var olmaya da devam edeceğiz.

 TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+