Toplu Sözleşme Masası Çözüm Odağı Olmaktan Çıkıp, Sorun Odağına Dönüşmüştür.

TOPLU SÖZLEŞME MASASI, MEMURLARIN MALİ, ÖZLÜK VE SOSYAL SORUNLARININ ÇÖZÜM ODAĞI OLMAKTAN ÇIKIP, SORUN ODAĞI HALİNE GELMİŞTİR.

2019 Yılı 5.Dönem Toplu İş Sözleşme Masası Ağustos 2019 ayında başladı ve hakem heyetinin 28/09/2019 tarihli kararı ile sona erdi.  Hakem heyetinin kararına göre memur maaş zam oranları kesinleşti. Kamu çalışanlarına 2020 yılı için %4+%4 ve 2021 yılı için %3+%3 ve genel toplamda 2 yıl için %14 zam verilmesine karar verildi.

2019 yılı toplu sözleşmesinin 2017 yılından farkı ise yetkili sendika ve konfederasyonun toplu iş sözleşmesini imzalamaması ve kararı hakem heyetine bırakmasıdır. Senaryo gereği yapılan bu küçük değişiklik ile yetkili sendika üzerindeki baskıyı hafifletmeyi,başarısızlığının üstünü örtmeyi, gelecek tepkilerin yönünün değiştirmeyi hedeflemiştir.

Yetkili sendikanın görüntüsü,toplu sözleşme masasının dengesizliği ve hakem heyetinin kararı neticesinde; Toplu Sözleşme Masası, Memurların mali, özlük ve sosyal sorunlarının çözüm odağı olmaktan çıkıp, sorun odağı haline gelmiştir.

KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARA KIZGIN, ÖFKELİ VE GÜVENSİZDİR.

Kamu çalışanları gerçek sendikacılığın nasıl yapıldığını, eylem, iş bırakma, üretimden gelen gücü kullanma, müzakere ve mücadele gibi birçok demokratik hak arama yöntemini unutmuştur. Kamu çalışanları Yetki verdiğimiz sendika ve konfederasyonlar eliyle de sendikalara karşı kızgın,öfkeli ve güvensiz hale gelmiştir.

KAMU ÇALIŞANLARI 2020 ve 2021 YILLARINDA DA SIFIR (0) ZAM ALACAKTIR.

Toplu sözleşme masalının anlatılacak, detaylandırılacak ve değerlendirilecek herhangi bir yanı yoktur. Geçmişte olduğu gibi vasattır, hüsrandır ve hayal kırıklığıdır. Kesin olan ise Kamu çalışanları 2 yıl boyunca 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi 2020 ve 2021 yıllarında da sıfır (0) zam alacaktır. 4 yıldır zam dahi almayan kamu çalışanlarının yetki verdikleri sendikalardan memnun olmadığı açıktır.  Üye olduğumuz sendikaların performansından memnun olmayan kamu çalışanları olarak yerimizi değiştirmeliyiz.  Ağaç değiliz sonuçta… Bugün geldiğimiz nokta,dün yaptığımız aynı hataların sonucudur.

KAMU ÇALIŞANLARI DENENMİŞLERİ DENEMEKTEN VAZGEÇİP, DENENMİŞLERİN HÜKMÜNE SON VERMELİDİR.!

Bu değişim basit ve mantıklı değişimdir. Heyecanı olandan yana, hayalleri olandan yana, hırsı ve inadı olanlardan yana taraf olmaktır. Bu değişim denenmemişi denemek için değildir. Denenmişten fazla ne kaybedebilirizdir. Kamu çalışanları denenmişleri denemekten vazgeçip,denenmişlerin hükmüne son vermelidir. Bu değişim ile kamu çalışanlarının kaybı değil,kazancı olacaktır.

“SEN ÖĞRENENE KADAR DERS DEVAM EDER.!”


+