DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL 08 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL "Türkiye'de kadın olmak, cinsel tacize heran maruz kalmak, şiddete hazırlıklı olmak, toplumda ikinci sınıf insan olmak olarak algılanmaktadır. Oysaki, kadın veya erkek olmadan İNSAN olunmayacağını, medeni ve uygar toplumun asli unsurunun Tüm fertleri cinsiyetiyle, diniyle, diliyle, ırkıyla ayırtetmeden İNSAN olarak değerlendirmek gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Çalışma Hayatında kadının yerini ve konumu erkekler olarak belirlemek yerine, kendi ayaklarının üzerinde durmayı başaran, katılımcı demokraside sözünü esirgemeden konuşan, çevre etkisi olmadan sosyalleşebilen ve bilinçlenen ve kendi haklarını arayabilen kadınlarımızın varolması için mücadele etmeliyiz. Tüm Kadınlarımızın bilinçli bireyler olması dileğiyle, Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." Dedi. Basın açıklaması için tıklayın.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASI 

KADININ ADI VAR: İNSAN

Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. M. K.ATATÜRK

        Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ezilen, şiddet gören, okutulmayan, töre cinayetine kurban giden, cinsel istismara uğrayan, satılan kadın, kadınlarımız...

        Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların halen 21.yüzyılda ayrımcılığa, şiddete, tacize, baskıya ve daha bilemediğimiz bir sürü acıya maruz kalması insanlığın en büyük utancıdır.

        Türkiye'de hala kadınların %40'ı görücü usulüyle evlenirken,  %20'si nikâhsız, %30'u dini nikâhla yaşıyor.100 kadından 2'si yükseköğretim görüyor.8 milyonu okuma yazma bilmiyor.%55'i doğum kontrolünü uygularken, %64'ü doktor yüzü bile görmüyor, Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın %65'i eve gelen konuğa görünmüyor. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların meclisteki temsil oranı %4,2, İşgücüne katılım oranları %25,1 ve her 4 kadından 3'ü şiddet görüyor. Bu araştırma gösteriyor ki, ülkemizde halen kadınlar kendi kimliklerini kazanamamış, kazandırılmamıştır.

       Hiçbir insan, diğer bir insanın korku, baskı altında yaşadığı, onunla aynı mekânı paylaştığı ve yaşadığı bir dünyada ne medeni sayılır ne de uygar. Kadınlarımızın eğitilmelerine ve toplumun bilinçlendirilmesine, kadını ekonomik bağımsızlığını kazanacak şekilde yetiştirilmesine özen göstermeli ve takipçisi olunmalıdır. Cahillik insanlığın tek düşmanıdır. Kadın veya erkek insanlar eğitilmelidir.

        İnsan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygı uygarlığın ölçüsüdür. İnsanın eşit ve özgür doğduğu, herkesin eşit haklara sahip olduğu, cinsiyete dayalı ayrımcılığın asla kabul edilemeyeceği bütün uluslar arası anlaşmalar ve insan hakları beyannamelerinde yer almıştır. Kadın hakları insan haklarının bir parçasıdır.

        Ne zaman ki dünyada özel bir güne ihtiyaç duyulmaksızın, kadın erkek insanların tek tek hepsi değerli olur ve topluma hizmet ederlerse, işte o zaman uygar bir dünyadan söz edebiliriz. Uygarlık; topluluğunu oluşturan varlıkların düşüncelerinde, yaşamlarında, ilişkilerinde, paylaşımlarında bilinçlerinin ne kadar gelişmiş olduğu ile ilgilidir. Medenileşmek, diğerleri ve yaşamla ilgili sorumluluk almaktır.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak sorumluluk almaktan korkmuyoruz. Kadınlarımızın sorunlarının ve sorumluluklarının azaltılması, özgüveni en üst seviyede insan olması, hedefleri ve amaçları doğrultusunda çevre zararı görmeden sosyalleşmesi ve ekonomik, tam bağımsız kendi ayakları üzerinde durabilen ve katılımcı demokraside sözünü esirgemeden söyleyebilen bireyler olabilmesi için Tüm eğitim çalışanları sendikası olarak çalışmaktan, fikir ve proje üretmekten kadınlarımızı insan olarak görmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Daha iyi, daha erdemli, daha medeni bir insan topluluğu ve insan olmaya yakışır yaşam kalitesi sunmak için her günün Kadınlar Günü bilincinde geçirilmesi dileğimizle; Tüm Kadınlarımızın Kadınlar Günü Kutlu Olsun...

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+