2019 Toplu Sözleşme Masasında "Bir Oldu Bittiye" Kamu Çalışanları asla Müsaade Etmeyecektir. Masallarla Değil, Kamu Çalışanlarının Gerçek Gündemiyle Masaya Oturulmalıdır.!


2019 Toplu Sözleşme Masasında "Bir Oldu Bittiye" Kamu Çalışanları asla Müsaade Etmeyecektir. Masallarla Değil, Kamu Çalışanlarının Gerçek Gündemiyle Masaya Oturulmalıdır.!

Teç-Sen Genel Başkanı Ümit DEMİREL: “ Bilindiği üzere 2019 Ağustos ayı kamu çalışanları için önemli, değerli ve gözünün ve kulağının Ankara’da olacağı bir aydır. Çünkü kamu çalışanları üye olarak yetki verdiği sendika ve konfederasyonlar ile hükumet arasında toplu sözleşme masası kurulacaktır. Bu masada kamu çalışanlarının özlük, mali ve sosyal haklarının tümü görüşülüp sonuca bağlanacaktır. Teç-Sen -Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak tüm kurumsal rekabetten uzak durarak,2019 Toplu Sözleşme Masasının Kamu ve Eğitim çalışanlarını adına başarılı geçmesini temenni ediyoruz.

 

2019 Toplu sözleşme masasında 1 milyon üzerinde kamu çalışanlarının üye olarak destek ve yetki verdiği sendika ve konfederasyonlar için bu teveccühün karşılığını verme zamanıdır.Bu yıl kamu çalışanları toplu sözleşme masasında “Bir Oldu Bittiye” asla müsaade etmeyecektir. Yetkili sendika ve konfederasyonlar masallarla değil, kamu çalışanlarının gerçek gündemleriyle masaya oturmalıdır.

 

EĞİTİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TÜMÜNE VERİLMELİDİR.

 

1990 yılından bugüne kadar her yıl eğitim çalışanlarının tümüne ödeneceği söylenen “Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneği” sorunu bu yıl mutlaka Toplu Sözleşme masasının “Ana Gündemi”olmalıdır. Eğitim çalışanlarının tümü yeni eğitim öğretime okul ve kurumları hazırlama işinde topyekun çalışmaktadır.  Öyle ki, yaz aylarında kaloriferlerin bakım ve onarımı, kömür alımı ve depolanması v.b iş ve işlemleri kaloriferci eğitim çalışanları tarafından yapılmaktadır. Okullarımızın badana, boya işlemleri,bakım ve onarımı, güvenliği gibi birçok iş ve işlemler yardımcı hizmetler sınıfı personelleri tarafından yapılmaktadır. Yeni okulların yapımı, derslik yapımı ve onarımı ve kontrolü, ihalesi v.b. işlemler ise teknik hizmetler sınıfı personelleri tarafından yapılmaktadır. Taşıma, yemek ihalesi, kitap dağıtımı işve işlemleri bakanlık politikalarının okul ve kurumlara iletimi, okul ve kurumların atama, tayin ve yer değişikliği işlemleri, maaş, ek ders ödemeleri v.b. tüm işlemler ile sınavların güvenli bir şekilde yapılması genel idari hizmetler sınıfı personelleri tarafından yapılmaktadır. Kısacası okul ve kurumlarımızın tam ve eksiksiz bir şekilde yeni eğitim öğretime hazırlanması ile ilgili tüm çalışmalar tüm kadroların işbirliği ile yapılmaktadır.

 

Tüm bu sebeplerden dolayı yıllardır “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinden” mahrum bırakılan Milli Eğitim Bakanlığı GİH, YHS, THS, SHS ve 4B kadrolarında çalışan tüm eğitim çalışanlarına da “EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ” verilmelidir.

 

BAYRAM İKRAMİYESİ KAMU ÇALIŞANLARININ TÜMÜNE VERİLMEDİR.

 

Emeklilerimize dini bayramlarda ödenen “Bayram İkramiyesi”nin kamu çalışanlarının tümüne de verilmesi konusu masada yer alması gereken önemli bir sorundur. Bayram ikramiyesinin kamu çalışanlarına verilmemesi anlaşılır değildir. 12,5 milyon emeklimize verilen bayram ikramiyesinin 2,5 milyon kamu çalışanlarına verilmemesi, kapsam dışı bırakılması kabul edilemez bir durumdur.  

 

2019 Toplu sözleşme masasının ana konularından birisi de “BAYRAM İKRAMİYESİNİN KAMU ÇALIŞANLARININ TÜMÜNE VERİLMESİ” olmalıdır ve çözülmelidir.

 

3600 EK GÖSTERGE SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM GETİRİLMELİDİR VE EĞİTİM DURUMA GÖRE TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİDİR.

 

3600 ek göstergenin belirli meslek guruplarına verilmesi müjdesi hüsrandır. Kapsayıcı olmayan tüm düzenlemeler yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Teç-Sen –Tüm Eğitim Çalışanları sendikası olarak 3600 ek gösterge teklifimiz köklü bir çözüm getirmektedir. Lise ve altı mezuniyeti olan kamu çalışanlarına 2200 ek gösterge, 2 yıllık ön lisans mezunlarına 3000 ek gösterge ve 4 yıllık lisans mezunlarına 3600 ek gösterge teklifimiz sorunun tamamen ülke ve kamu çalışanlarının gündeminden çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu uygulama ile kamu çalışanlarının eğitimlerine devam etmesine ve tamamlamasına sebep olacaktır. Emekli olana kadar kamu  çalışanlarının tümünün 3600 ek gösterge almasının da yolunu açacaktır.

 

Bu sebeple 3600 ek gösterge sorunu “Öğretmenlere”, “Polislere”, “Hemşirelere” ve “Din Görevlilerine” verilerek çözülecek bir sorun değildir. 2019 Toplu Sözleşme masasında 3600 ek göstergenin genele yayılarak köklü bir çözüm getirilmesi ve çözülmesi elzemdir.

 

EMEKLİLİK YAŞININ VE PİRİM GÜN SAYISININ ÜLKE GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMASI GEREKİR. ERKEK KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 30 YIL, KADIN KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN 25 YIL ÇALIŞMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK EMEKLİ OLMASI, EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI VE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLMESİ SAĞLANMALIDIR.

 

Sorunlar ötelenerek, hasır altı edilerek, çözümsüzlüğü çözüm olarak görerek düzeltilmez.Emekli olmak çalışanlar için bir haktır ve bu hakkın kullanımı için geçen sürelerin makul olması gereklidir. Türkiye şartlarında kamu çalışanlarının emeklilik hakkı elinden zorla alınmıştır. Emekli olma hakkı siyasi çekişmelerin odağından uzaklaştırılmadır. Emekli olmaya hak kazanıp, emekli maaşı ve ikramiye alınması için yaş şartını beklemek ve bekletilmek insani değildir. Kamu çalışanlarının çalışma yılı belirlenmelidir. Teç-Sen – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Erkek kamu çalışanları için 30 yıl, Kadın kamu çalışanları için 25 Yıl çalışma süresini tamamlayanların emekliye ayrılması, emekli ikramiyesini ve emekli maaşına bağlanması Toplu sözleşme masasının ana konusu edilmeli ve çözümlenmelidir.

 

ENFLASYON FARKI DEĞİL, ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILMALIDIR VE AYLIK VERİLMELİDİR. 

 

Kamu çalışanlarının Toplu Sözleşme masasında kazandığı zam oranının enflasyon farkıyla denkleştirilmesi mantıksal hatadır. Alınan zam oranına ek olarak enflasyon farkı verilmesi birinci ay durağan ve geriye kalan 5 ay için gerileyen bütçeye neden olmaktadır. Oysa ki maaş zam artışı enflasyon içine alınarak eritilmektedir. Kamu çalışanlarının aylık ücret ve alım gücünün düşmesinin sebebi de budur. Bizler Toplu sözleşme masasında kazandığımız zam artışını enflasyona yem ediyoruz. Bu sebepten dolayı alınan zam oranının dışında enflasyon farkı değil, enflasyon oranında artış yapılması gereklidir.  6 aylık dilimler halinde yapılan enflasyon farkı ödemesi de yangının büyümesinin nedenidir.

 

TEÇ-SEN –Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak “Kamu Çalışanlarının 2020 ilk dönemi %20,ikinci dönemi %15 + aylık enflasyon oranı kadar artış, 2021 ilk dönem %15, ikinci dönem %15 + Aylık enflasyon oranı kadar artış” yapılması teklifimizdir. Son 5 yılda kaybedilen ücretin telafisi için toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının lehine tavır sergilenmelidir.

 

ÇÖZÜMÜ BEKLEYEN SORUNLAR KORKUSUZCA MASAYA GETİRMELİDİR.

 

Ayrıca; eski adı 4/C yeni adı 4/B olan ama ismi dışında hiçbir farkı olmayan ve aynı masada aynı işi yapan kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi,  1 defaya mahsus “Öğrenim Durumlarına Göre”tüm kamu çalışanlarının sınavsız kadroya geçirilmesi, hizmetli/memur olarak görev yapan öğretmenlerimizin sınıflarına ve öğrencilerine kavuşturulması, fiilen görev yapan kamu çalışanlarına uygulanan SÖZLÜ SINAV uygulamasına son verilmesi, Şef kamu çalışanlarının özel hizmet tazminatlarının %135  ile ek ödeme oranlarının 170’e yükseltilmesi,Engelli olan ancak kamuda hizmetli olarak çalıştırılan tüm engellilerimizin GİH sınıfına geçirilmesi, Şoför kamu çalışanlarına risk tazminatı alması ve seyyar görev tazminatı tam ve eksiksiz ödenmesi, kurum içi geçici görevlendirme yönetmeliklerinin çıkarılması ve kamu çalışanının rızası dışında geçici görevlendirme yapılmaması, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının 2 yılda bir her kadro için yapılmalı ve ilan edilen boş kadrolar dolana kadar çan eğrisi, ek atama dahil  tüm tekniklerin çalıştırılması gibi bir çok sorunun çözümü de 2019 toplu sözleşme masasının ana konusu olmalıdır.

 

Yetkiyi almak önemlidir. Yetkiyi veren kamu çalışanlarının istek ve taleplerini masaya getirip çözmek yetki almaktan daha önemlidir. Kamu çalışanlarının çözümü bekleyen sorunları korkusuzca masaya getirilmeli ve çözülmelidir. “

 

ÜMİT DEMİREL 

 TEÇ-SEN GENEL BAŞKANI

 

 

 


+