Tüm Kamu Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Verilmelidir.!

12 Milyon Emeklimize Ödenen BAYRAM İKRAMİYESİ Fiilen Görev Yapan Kamu Çalışanlarına da Ödenmelidir.

 

Türkiye genelinde ilk defa 2018 yılında uygulanmaya başlayan ve 12 milyon emeklimize “Ramazan ve Kurban”Bayramlarında “BAYRAM İKRAMİYESİ ADIYLA” 1.000 TL ödenmesi uygulaması 5510 sayılı kanunun Ek 18. Maddesi hükmü gereğince başlamıştır.

 

"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

 

Emeklimizin aylık ücretlerinin düşük olduğu, geçim standardının her geçen gün düştüğü, ekonomik krizler nedeniyle yoksullaştığı bir gerçektir. Emeklilerimize ödenen aylık ücretlerinin ve Bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi elzemdir. Bir ulusun çocuklara,kadınlara, emeklilere, engellilere, işçe ve emekçilere, hayvanlara ve doğaya bakışı koruma ve kollama, sürekli daha iyiye, daha güzele doğru olması medeniyetin geliştiğine ve ilerlediğine dalalettir.

 

12 Milyon emeklimize dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesinin Fiilen görev yapan kamu çalışanlarına da ödenmesi gerekir. Bayramların hepimizin bayramı olduğu unutulmamalıdır. Tasarruf tedbirlerinin sadece kamu çalışanlarına uygulanması ve başka hiçbir kalemden tasarruf yapılmaması da dikkat çekicidir.

 

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge talebi, emeklilikte yaşa takılanların sorunları ve fiilen görev yapan kamu çalışanlarının bayram ikramiyesi talebi gibi çözüm bekleyen sorunların tümüne tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilmesi geçerli değildir, anlamsızdır ve muattaldır.

 

Bugün geldiğimiz noktada pazardaki enflasyon oranı %70’leri aşmışken, resmi enflasyon oranının%19’larda kalması inandırıcı değildir.  Hissedilen enflasyon baskısıyla kamu çalışanlarına verilen enflasyon farkı ücreti arasında ciddi fark olması kamu çalışanlarının alım gücü, yaşam kalitesi ve gelecek için umutlarının yok olmasına sebep vermektedir.

 

Teç-Sen– Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak; TBMM- Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen ve kamu çalışanlarının talepleri arasında olan “Kamu çalışanlarının tümüne Kurban ve Ramazan Aylarında 1 Maaş Bayram ikramiyesi Verilir.” Kanun tasarısının bir an yasalaşması ve fiilen görev yapan tüm kamu çalışanlarının da bayramlarının bayram olması teklifimizdir.

 

TEÇ-SEN – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezi  

 

 

 

 


+