MEB İl İçi Yer Değiştirme Süreci Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Valiliklere Gönderdiği 30/04/2019 tarih ve  sayılı yazı ile,eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan eğitim çalışanlarının 2019 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri başlatılmıştır.

Buna göre;

a)M.E.B. Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

b)Başvurular mayıs ayı içerisinde alınacaktır. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak eğitim çalışanları durumlarına uygun en fazla on kuruma atanmak için başvuruda bulunabileceklerdir.

c)Atamalar, tercihler ve hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliklerce Haziran ayının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

d) 30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda görevlendirilenlerin görev sürelerini asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılacaktır. Bu madde bir TEÇ-SEN başarısıdır.

Geçmiş yıllarda yapılan isteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde bazı il milli eğitim müdürlüklerince tercihler için yeterli sayıda kurum ve boş kadro ilan edilmediği konusunda sendikamıza şikayetler iletilmiştir. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde yeteri sayıda boş kurum ve kadro ilan etmeyen İl Milli Eğitim Müdürlükleri sendikamızca ayrıca uyarılacak ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir.

Eğitim Çalışanlarına duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+