Görev grupları arası geçişte uygulama birliği sağlanmalıdır.

Görev grupları arası geçişlerde,

a) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru,mutemet,memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında;

b) Hizmetli, aşçı ,teknisyen yardımcısı,bekçi, dağıtıcı, kaloriferci unvanlarında görev yapanlar kendi aralarında;sınavsız geçiş yapabilmektedir.

Ancak, birçok İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev Grupları Arası Geçiş işlemlerini yapmadığı veya uygulamada keyfilik yaptığı görülmektedir.

Ataması yapılacak personelin genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı olması nedeniyle işlemlerin ağırdan alındığı bir gerçektir.

Çözüm önerimiz aşağıda belirtilmiş olup uygulamada keyfiliğe son verecektir.

* Sınavsız Atamalarda Bakanlığın iş ve işlemlerin uygulamasını gösterir bir kılavuz yayımlamasını,

* Bakanlık tarafından çıkarılacak bir kılavuz ile uygulama birliği sağlaması, keyfiliği kaldırması, her ilin farklı işlem yapmaması,

* Kılavuzda sınavsız atanacak kadro kriterlerinin belirtilmesi, (Yardımcı hizmetler sınıfında yönetmelikte açıklık bulunmadığından)

* Sınavsız atamaların yer değiştirme takvimi başlamadan 2 yılda bir yapılması ve sonuçlandırılması,

Konuyla ilgili çözüm önerisi teklifimiz Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+