Kamu Çalışanları Siyasetin Peşinden Koşanların Değil, Hak ve Adalet Peşinde Koşanlarla Birlikte Hayallerini Gerçekleştirecektir.

Kamu Çalışanları Siyasetin Peşinden Koşanların Değil, Hak ve Adalet Peşinde Koşanlarla Birlikte Hayallerini Gerçekleştirecektir.

10 yıldır kanunen yetkili olan ve toplu görüşme masası, toplu sözleşme masasına memurları temsilen oturan ideolojik siyasi sendika ve konfederasyonların kamu çalışanları için bugüne kadar kazandırdığı, lehte sonuç çıkardığı herhangi bir mali, özlük ve sosyal hak yoktur.


10 yıldır ideolojik siyasi sendika ve konfederasyonların kamu çalışanlarının hak ve adalet talebi karşısında suskunluğu, itiraz edemediği, eylem koyamadığı, gücünü kullanamadığı tüm kamu çalışanları tarafından görülmektedir. Bu ideolojik siyasi sendikaların Haksız makam, koltuk, paye dağıtmaktan başka hiçbir işi de kalmamıştır. 

 

10 yıldır biriken sorunların ötelendiği, görünür kılınmadığı, hasır altına atıldığı ve gelecek dönemlerde de kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için herhangi bir umut ışığı dahi veremediği de bir gerçektir.

 

Gerçeklerden kaçarak, yıllardır siyasi partilerin destekleriyle, kamu çalışanlarının gerçek gündeminden uzak çalışmalarla ve tüm kurumlarda kurulan liyakatsiz müdür atamalarıyla oluşturulan baskı ve mobbing sisteminin ürünü olarak kamu çalışanlarında bıkkınlık yarattığı, çalışma huzurunun kalmadığı, dağ gibi biriken sorunların çözümsüzlüğü nedeniyle mutsuz ve umutsuz, gelecek kaygısı yaşayan kamu çalışanlarının nefes almaya ihtiyacı olduğu da tespitlerimiz arasındadır.

10 yıl boyunca kamu çalışanlarının derdine derman olmayı becerememiş, derman olmak bir yana merhem bile olamamış sendika ve konfederasyonların yetki döneminde tüm unsurları kullanarak kamu çalışanlarının üzerine kara basan gibi çökmeye çalışması ve kurum amirlerinin de sendika başkanları gibi amir sıfatını kullanarak üye yapma çalışmaları baş tacı edilmesi gereken kanunların, nizamın,adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ayaklar altına alınması bir fecaattir.

 Kamu Çalışanlarının Bir Sorunu da İdeolojik Siyasi Sendikalardır. Bu Hastalıktan Biran Önce Kurtulmak Gerekliliktir.

İdeolojik Siyasi Sendikalar Kamu Çalışanlarının Sorununu Çözmeyi Bir Kenara Bırakan Kendisi Bir Sorundur. Kamu Çalışanlarının Teşhisi Konmuş ve Tedavi Bekleyen Özlük ve Mali Sorunlarının Hiçbirini Tedavi Etmeyen Kanunen Yetkili İdeolojik Siyasal Sendikaların Sonu Gelmiştir. Senin derdinle dertlenmeyeni sen de dert etme!

 

Kamu çalışanları siyaset hastalığından kurtulup, Siyasetin değil hak ve adalet arayan sendika ve konfederasyonlarla birlikte daha umutlu ve huzurlu gelecek hayalini gerçekleştirmelidir.  Bu güç kamu çalışanlarında vardır.

 

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

 

 


+