İl İçi Yer Değiştirmelerde Geçici Görevlendirme Sorunu Çözülmelidir

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

Her yıl Mayıs ayında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen harici personelin il içi yer değişiklerinde GEÇİCİ GÖREVLENDİRME yapılan personelin geçici görevlendirme yapıldığı okul/kurumda görev yaptığı süreler 3 yıllık çalışma süresine sayılmamaktadır.

İllerde kurum amirleri geçici görevlendirme yetkisini CEZA şeklinde kullanmakta ve CEZA olarak uygulanan bu geçici görevlendirmeler, personelin yer değişikliğini de engellemektedir.

İsteği dışında geçici görevlendirilen personel 3 yıllık çalışma süresini kadrosunun bulunduğu yerde doldurmamışsa yer değişiklik hakkını da kaybetmiş olmaktadır.

İl içi yer değiştirmelerinde, personelin kadrosunun bulunduğu yerde geçen süresinin geçici görevlendirmelerinde dahil edilerek hesaplanması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduk.

Eğitim çalışanlarına duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+