Genel Başkanımız Ümit DEMİREL, Milli Eğitim Bakanımıza Özel Mektup Gönderdi!


Teç-Sen Genel Başkanı Ümit DEMİREL, Müdür/ Müdür Yardımcılığı Sınavı, Başvuru Şartları, Gelecek Vizyonu, Yönetici Yetiştirme Programı, Kapsamlı Yönetim Modeli Oluşturulması Hakkında Milli Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Ziya SELÇUK'a Mektup Gönderdi.!

______________________________________________________________


Sayın, Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Milli Eğitim Bakanı

 

            Türkiye genelinde 53.000 civarında resmi okul ve kurum, 81.000 Okul Müdürü/Yardımcısı bulunmaktadır. Okul ve kurumların Müdür/Müdür Yardımcılığı istihdamı için “Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı”yapılacağı, başvuru özel/genel şartları ve sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklanmıştır. Söz konusu kılavuzda Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme sınavına sadece “Öğretmen” olanların katılacağı ve en az 2 yıl öğretmenlik yapmış olanların da sınava katılacağı anlaşılmaktadır.

 

            Milli Eğitim Bakanlığının temel problemi olarak insan kaynakları yönetimini, planlama ve strateji geliştirme yönteminin geniş ve kapsayıcı olmamasından kaynaklandığı ve 53.000 okul ve kuruma 81.000 Müdür/Müdür Yardımcısını sadece öğretmenlerden olması ve yönetim kademesinde bulunan Lisans mezunu Şef Eğitim Çalışanlarının kapsam dışı bırakılması ve eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavına alınmaması geçmiş yıllarda denenmiş, sonuçları bilinen bir yöntemdir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici olarak yetiştirdiği Şef Eğitim çalışanlarını kapsam dışı bırakarak insan kaynaklarını yönetme konusunda gelecek için vizyon oluşturamamaktadır. Yönetici kademesindeki Şef eğitim çalışanlarının kariyer planlamasını, Milli Eğitim Bakanlığına faydalı olacak fikir, proje üretme çabasını geriye götürmektedir. Ayrıca şef eğitim çalışanlarının kariyer yapacağı başka bakanlıklara geçme fikrini doğurmaktadır.

 

53.000 okul ve kurumun ihtiyacı olan 81.000 Müdür/Müdür Yardımcısını sadece öğretmen olanlardan seçmenin “Öğretmen Açığını” tetiklediği gibi 81.000 öğretmenin mesleklerinden uzaklaşmasına ve ilave 81.000 öğretmen ihtiyacının doğmasına neden olmaktadır.

 

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri eğitim çalışanlarının en iyi şekilde yetiştiği okuldur. Bu okulda yetişen şef eğitim çalışanlarının bilgi birikimi, yönetim kabiliyeti, muhakeme becerisi, kanun, yönetmelik yorumlama ve uygulama iradesi, başarıya ulaşma yöntemlerini belirlemesi, heyecanı ve mütemayiz yapısı ile Şef eğitim çalışanları Okul Müdür/Müdür Yardımcılığını yapabilecek kapasitede olmasına rağmen kapsam dışı bırakılması, denenmemesi, fırsat verilmemesi, desteklenmemesi doğru bir yaklaşım değildir.

           

Sayın Bakanım; 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına lisans mezunu şef eğitim çalışanlarının da katılmalarının sağlanması okul ve kurumlarımızın geleceğinin belirlenmesinde bir veri, analiz yapma fırsatı, yönetici yetiştirme vizyonumuzun gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz.  

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.


Ümit DEMİREL- Teç-Sen Genel Başkanı

 

 


+