Eğitim Çalışanlarının Gözü, Merkez Sınav Kurulu’nda Verilecek Kararda.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınavlarda eğitim çalışanlarının da salon başkanı/gözcüsü olması yönünde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Ocak ayı içersinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri ŞENSOY ile görüşme gerçekleştirmiştik.

 Görüşmede kendisine ÖSYM tarafından düzenlenen, KPSS vb gibi sınavlar ile tatil dönemlerine gelen sınavlarda eğitim çalışanlarına salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verildiğini ancak eğitim öğretim devam ederken yapılan sınavlarda görev verilmediğini, bu uygulamanın eğitim çalışanlarını dışlayan ötekileştiren bir durum olduğunu ifade etmiştik.

Bu sorunun çözümü için de “M.E.B. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 15 maddesinin(4) alt bendinde düzenlenen salon görevlilerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar maddesinde yer alan “Sınavlarda salon görevlisi olarak fiilen görevde olan öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır.." hükmünün “Sınav Görevlileri En az ön lisans mezunu fiilen görev yapan bakanlık personeli arasından seçilir" şeklinde değişiklik yapılması yönünde ki talebimizi kendisine elden iletmiştik.

Edindiğimiz bilgilere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınavlarda eğitim çalışanlarınında salon başkanı/gözcüsü olması yönündeki talebimiz görüşülüp karara bağlanmak üzere Merkez Sınav Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+