GYS Mülakatına Girecek Adayların İçin Önemli Bilgilendirme.

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavları sonrası mülakat işlemleri 18/02/2018 tarihinden itibaren 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar eliyle gerçekleştirilecektir.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik gereği görevde yükselme yazılı sınavını kazanan adaylar için mülakat uygulaması yapılacak olup; Yazılı Sınav+Mülakat puanı/2=Başarı Puanları tespit edilecektir.

Sendikamızca bu süreçte yazılı sınav başarı sıralamasını bozmayacak (yönetmelik gereği yapılması zorunlu) bir mülakat için Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa SAFRAN ve Personel Genel Müdürümüz Hamza AYDOĞDU da dahil olmak üzere bir çok görüşme gerçekleştirdik.

Butarih itibariyle de sendikamızın bu süreçte ki talebinin her kesim tarafından kabul gördüğünü, sözlü sınavın yapılış şekliyle ilgili iradenin yazılı sınav başarı sıralamasını değiştirmeyecek şekilde tecelli ettiğini/edeceğini açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak şu da unutulmasın. Komisyon üyeleri amirimiz konumunda olduğu için kendilerine karşı tutum ve davranışlarımızın amir/memur ilişkisi doğrultusunda gelişmesi bu mülakatın en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda mülakata katılacak adaylara Tavsiyelerimiz şunlardır.

1-Kamu kültürüne uygun giyinilmesine özellikle dikkat edilmelidir.(Takım Elbise v.s.)

2-Mülakat sırasında saygı ve nezaket kurallarına dikkat edilmelidir.

3-Oturulacak yer gösterilmeden oturulmamalıdır.

4-Komisyon üyeleri ile göz temasından kaçınılmamalıdır.

5-Mülakatın yapılacağı odaya çanta, güneş gözlüğü vb eşyalarla girilmemelidir.

6-Cevabı bilinmeyen sorulara "bilmiyorum" yanıtı verilmelidir. Sorular cevaplanırken, iyice düşünülmeli ve öyle cevap verilmelidir.

7-Komisyon üyeleriyle asla tartışmaya girişilmemelidir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+