Seyyar Görev Tazminatlarının Tam Olarak Ödenmesi İçin Resmi Talepte Bulunduk.

Bilindiği üzere; Asli görevlerinin gereği olarak,görev yerlerinin dışındaki belirli bir görev bölgesinde fiilen gezici olarak görev yapan Devlet memurlarına(şoför,mühendis teknisyen,tekniker v.b.) bu görevlerinden dolayı seyyar görev tazminatı ödeniyor. 4645 sayılı Harcırah Kanunu gereği Seyyar görev tazminatı ödenen memurlara, aynı görevlerinden dolayı ayrıca gündelik ödenmiyor.

Ancak;özellikle şoför olarak görev yapan eğitim çalışanları bu uygulamadan çoğu zaman mağdur olmaktadır. Şöyle ki; kurumlar bu listeleri sene başında oluşturup Bakanlığa gönderiyor. Bazı kurumlar bu listeleri düzenlerken personel sayısını veya görev yapılacak gün sayısını eksik öngörerek bildiriyor. Seyyar görev tazminatı alacak personelin bildiriminden sonra göreve başlayan personel görev yapsa dahi listede ismi bulunmadığı gerekçesiyle bu tazminatı alamıyor.  

Seyyar görev tazminatlarının ödenmesinde ki uygulama şeklinden dolayı yıl içerisinde değişebilen personel sayısı veya görev yapılan gün sayısında olabilecek değişkenler hesaba katılamıyor. Seyyar görevi bir fiil gerçekleştirmiş personel bu uygulamadan dolayı emeğinin karşılığı tazminatı alamıyor. Tespitlerimize göre seyyar görev tazminatı ödemelerinin önceden vize edilerek yapılması ciddi mağduriyetlere ve emek gaspına neden olmaktadır.

Bu nedenle; seyyar görev tazminatı ödemelerinin, görev gerçekleşmeden bildirimi ve vize edilmesi uygulamasının sonlandırılarak, seyyar görev tazminatlarının seyyar görevin gerçekleşmesinden sonra yapılmasını ve ödemelerin seyyar görev belgelerine göre direk ilgili personele ödenmesinin sağlanması yönündeki taleplerimizi içeren resmi yazılarımız Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Mevcut Uygulamada ısrar edilmesi halinde, şoför arkadaşlarımızın yaşadığı seyyar görev tazminatı mağduriyetini sonlandırmak için hukuki girişimler ivedilikle başlatılacaktır.

Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+