SADECE BELİRLİ MESLEK GURUPLARI 3600 EK GÖSTERGE VERİLEREK, EK GÖSTERGE SORUNU ÇÖZÜLMEZ! AKSİNE DERİNLEŞEREK DEVAM EDER!

SADECE BELİRLİ MESLEK GURUPLARI 3600 EK GÖSTERGE VERİLEREK,EK GÖSTERGE SORUNU ÇÖZÜLMEZ! AKSİNE DERİNLEŞEREK DEVAM EDER!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinden önce tüm partilerin seçim beyannamelerinde yer alan “3600 Ek Gösterge” sorununun çözümü için ortaya atılan belirli meslek gurupları olan hemşire, polis,öğretmen ve din görevlilerine verileceği hususu sorunun çözümü değildir.

3600 ek göstergenin verileceği söylenen “Hemşire, Polis, Öğretmen ve Din Görevlileri” zaten kamu çalışanlarının %75’ini ifade etmektedir. Geriye kalan%25’lik kısmının kapsam dışı bırakılması sorunun derinleşerek devam etmesine sebep verecektir.

Oysaki, söz konusu 3600 ek gösterge sorununun köklü çözümü için mutlak bir sistem kurulması, herkesi kapsaması ve belirli meslek guruplarına değil, eğitim durumlarına göre her kadroya verilecek biçimde kurgulanması sistemin işlerlik kazanmasını ve bu sorunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacaktır.

TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Teklifimiz ; Tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; “İlkokul ve Ortaokul Mezunlarına 2000, Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 Ve Üniversite Mezunlarına 3600” Ek Gösterge Verilmesidir.

Bugüne kadar ortaya atılan tekliflerin en sağlam, en köklü  ve en çözüm odaklı teklif Teç-Sen Teklifidir. Bu teklifin yasalaşması ile 3600 Ek Gösterge sorunu ülke gündeminden tamamen çıkacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 


+