Mülakat Sürecinin Adil ve Hakkaniyetli İlerlemesi Yönündeki Çalışmalarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Bilindiği üzere; Bakanlığımız bünyesinde münhal bulunan 1814 adet Şef ve 3490 adet Memur kadrosu için Görevde Yükselme Sınavları 09 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve sonuçlar 10 Ocak 2019 tarihinde açıklanmıştı. Yazılı sınavı kazanan aday sayısının,ilan edilen boş kadro sayısı ile benzer nitelikte gerçekleşmesi nedeniyle de bağıl değerlendirme/çan eğrisi uygulamasına da gerek kalmamıştı.

Önümüzdeki süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik gereği görevde yükselme yazılı sınavını kazanan adaylar için mülakat uygulaması yapılacak olup; Yazılı Sınav+Mülakat puanı/2=Başarı Puanları tespit edilecektir.

Bu itibarla; 1)Görevde Yükselmeler için yapılacak mülakatın son iki dönem sözleşmeli öğretmen atamalarında olduğu gibi yazılı sınav puanı=mülakat puanı şeklinde uygulanması;

2)Mülakatların sözleşmeli öğretmen mülakatları için daha önce tespit edilmiş ve uygulaması yapılmış 17 ilde yapılması;

3)Mülakat komisyonları oluşturulurken her komisyona bir bakanlık temsilcisinin başkanlık etmesi şeklinde düzenleme yapılması; konularında Bakanlığa Resmi Talepte Bulunduk.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+