Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Dr. Sadri ŞENSOY’u Makamında Ziyaret Ettik.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL Genel Sekreterimiz S. Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcımız Ali GÜLER’den oluşan heyet ile M.E.B. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri ŞENSOY’u Makamında Ziyaret Ettik.

Ziyarette Bakanlığımızın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda gerçekleşecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sendikamızın yürüttüğü çalışmalar hakkında sayın genel müdüre detaylı bilgi verildi.

Görüşmemizde,09 Aralık’ta yapılan Görevde Yükselme Sınavları için bağıl değerlendirme konusu gündeme geldi. Sınavlarda 60 ve üzerinde puan alan aday sayısının boş kadro sayısının altında kalması durumunda bağıl değerlendirme yapılacaktı. Ancak sonuçların ilk değerlendirmesine göre 60 puan ve üzerinde alan aday sayısının boş kadro sayısından fazla olması nedeniyle bağıl değerlendirmeye gerek kalmadığı ifade edilmiştir.

Yine “ÖSYM tarafından düzenlenen, KPSS vb gibi sınavlar ile tatil dönemlerine gelen sınavlarda eğitim çalışanlarına salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verildiği ancak eğitim öğretim devam ederken yapılan sınavlarda görev verilmediği. Bu uygulamanın eğitim çalışanlarını dışlayan ötekileştiren bir durum olduğu ifade edildi.

Çözüm için de “M.E.B. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 15 maddesinin (4) alt bendinde düzenlenen Salon görevlilerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar maddesinde yer alan “Sınavlarda salon görevlisi olarak fiilen görevde olan öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır.." hükmünün “Sınav Görevlileri En az ön lisans mezunu fiilen görev yapan bakanlık personeli arasından seçilir" şeklinde değişiklik yapılması yönünde ki talebimizi kendisine elden illettik.

Sayın Genel Müdürümüz’de talebimizin değerlendirilebilir olduğunu, bu talebi merkezi sistem sınav kuruluna havale edeceğini ifade etmiştir.

Sayın Genel Müdürümüze, heyetimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve nezaketinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.


+