MEB Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN İle Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını Görüştük!

Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mustafa SAFRAN’ı Makamında Ziyaret Ettik.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL Genel Sekreterimiz S.Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcımız Erol KAÇAKOĞLU’ndan oluşan heyet ile M.E.B. Bakan Yardımcısı Prof. Dr Mustafa SAFRAN’ı makamında ziyaret ettik.

Ziyarette Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda gerçekleşecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakanlığımızca açıklanan vizyon belgesinde yer alan başlıklardan biri olan “Eğitim kurumlarının daha profesyonel yönetilmesi” için hayata geçirilmesi düşünülen projeler gündeme getirildi. Bu minvalde sendikamızın teklifi olarak “Döner Sermaye İşletmesi Olan Kurum Müdürlüklerine, Yatılı veya Pansiyonlu Kurum Müdürlüklerine bir idari müdür ve müdür yardımcılığı, Öğrenci sayısı 1000’in üzerinde olan okul müdürlüklerinde, İdari Müdür Yardımcılığı kadrosu açılması.” ve okullarımızın idari yönetimi ile eğitim öğretim yönetiminin birbirinden ayrılması gerekliliği üzerinde duruldu. Oluşturulacak idari müdür ve müdür yardımcılıkları kadrolarına da öncelikli olarak bakanlığımızda görev yapan ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu eğitim çalışanlarının değerlendirilmesi yönündeki teklifimiz iletildi.

Şu anda eğitim çalışanlarının gündeminin en başında yer alan görevde yükselme sınavı sonrası uygulanacak mülakat konusu da ele alındı. Sayın bakan yardımcımız bu konuda çok hassas olduklarını, son iki öğretmen atamasında mülakat sistemini (yazılı puan=sözlü puan) olarak uyguladıklarını, aynı sistemi görevde yükselme sınavı sonrası yapılacak mülakatta da uygulayacaklarını kesin ve net bir şekilde ifade etti.

Yine Sayın Bakan Yardımcımızın görev alanı içerisinde yer alan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda başlatılan İYEP projesinde görev alan eğitim çalışanlarına her hangi bir ücret ödenmesi yönünde düzenleme yapılmadığı aktarıldı. Sayın Bakanımız da konuyu yeni öğrendiğini bu konuda çalışma yapılacağını ifade etti.

Bir diğer konu olarak Teknik Kadro Sınavının 2019 Yılı içinde yapılması ve memur/hizmetli unvanında görev yapan eğitim fakültesi mezunlarının da sınava katılması hususunda ki talebimiz kendisine ayrıca aktarıldı.

Yine Sayın Bakan Yardımcımız “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği’nin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi konusundaki talebimizin çok haklı olduğunu, ve bu hakkın edinimi için yardımcı olacağını” da ayrıca ifade etti.

Bu itibarla; Sayın Bakan Yardımcımıza; heyetimize göstermiş olduğu yakın ilgi, destek ve nezaketinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+