Şeflerin Ek Ödeme Oranları ve Özel Hizmet Tazminatları Acilen Artırılmalıdır.

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu çalışanlarının ek ödeme oranları belirlenmiştir. Bu düzenleme ile; kamuda aynı sınıf ve unvanda görev yapan kamu çalışanları arasında oluşmuş ücret farklılıklarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Ancak amacı itibariyle yerinde olan bu düzenleme maalesef şef eğitim çalışanları açısından mağduriyet oluşturmuştur. Şöyle ki; unvanlar arasındaki hiyerarşik yapıda şefler, şube müdüründen sonra gelen ana kademe yöneticilerdir. Yine şefler kendisinden sonra gelen unvanların da üzerinde yer alan bir pozisyonda sorumluluk ve yetki verilmiş personellerdir. Kamuda görev yapan personellerin maaş farklarını oluşturan en önemli kalem de ek ödeme oranlarıdır. Maalesef ek ödeme oranları belirlenirken şefler ile bir üst unvanı şube müdürleri arasında ki denge makası şeflerin aleyhine bir şekilde açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan ve aynı maaş derecesinden maaş alan farklı unvanların ek ödeme oranları ve aldıkları aylık ücretler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

UNVANI

MAAŞ DERECESİ

EK ÖDEME ORANI %

AYLIK NET ÜCRET/TL

HİZMETLİ

3/3

90

2930

MEMUR

3/3

100

3172

TEKNİSYEN

3/3

100

3386

ŞEF

3/3

105

3467

ŞUBE MÜDÜRÜ

3/3

170

4925

 

Görüleceği üzere şeflerin bir alt unvanı ile arasındaki aylık maaş farkı 81 TL, bir üst unvanı ile maaş farkı 1458 TL dir.

Yine, şeflerin aylık maaş kalemlerinden olan özel hizmet tazminatı oranları Bakanlıklar arasında değişim göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Şef'in Özel Hizmet Tazminat Oranı 70 iken Adalet Bakanlığındaki Şef'in Özel Hizmet Tazminat Oranı 120'dir. Bu oranın maaşlara yansıması da aylık 560 TL’dir.

Eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan şef eğitim çalışanlarının hem kurum içinde hem de aynı unvanda farklı kurumlarda görev yapan unvandaşlarıyla arasında bulunan ücret adaletsizliğinin giderilmesi elzem hale gelmiştir.

Bu Sebeple; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında eşit işe eşit ücret kapsamında "ŞEF" olarak görev yapan personellerin "EK ÖDEME ORANININ 170" ve "ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANININ 135" olarak belirlenmesi kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğini giderecektir.

Şef unvanında görev yapan eğitim çalışanlarının ek ödeme ve özel hizmet tazminatı oranlarının artırılması yönündeki talebimizi Maliye ve Hazine Bakanlığı’na ilettik.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+