Genel Başkan Ümit DEMİREL : “İş yüküne gelince semeriyle şef'lere verilirken, iş ücreti gelince ıskartaya çıkarmanın izahı yoktur.”

Genel Başkan Ümit DEMİREL : “İş yüküne gelince semeriyle şef'lere verilirken, iş ücreti gelince ıskartaya çıkarmanın izahı yoktur.”

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Şef kamu çalışanlarının ek ödeme oranları belirlenmiş olup yapılan düzenlemenin aynı sınıfta görev yapanlar kamu çalışanları arasında ciddi ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır.

Yine,söz konusu ücretlerin farklı bakanlıklarda farklı ödenmesi ve aynı kadroda görev yapanların sadece farklı bir bakanlıkta olması nedeniyle diğerinden daha fazla ücret alması eşit işe eşit ücret ilkesini zedelemektedir.

 EK ÖDEME SORUNU: Milli Eğitim Bakanlığında"Yönetim Hizmetleri Sınıfında"yer alan "ŞEF" kadrosunda görev yapan eğitim çalışanı ile yine yönetim hizmetleri sınıfında yer alan"ŞUBE MÜDÜRÜ" kadrosunda görev yapan eğitim çalışanı arasındaki ücret makası çok açıktır. Bir denge ve tatmin söz konusu bile değildir. Hiyerarşik yapıda ücret farklılıklarının olması genel bir mali politikadır. Fakat ücret makasının aynı hizmet hizmet sınıfında olan kadrolar için kabul edilemeyecek düzeyde açık olması sorunun kendisidir.

Aynı Hizmet Sınıfında görev yapan "ŞEF"lerin Ek Ödeme Oranı 1-2.derece için 115,3-4.derece için 105 ve 5 ve üstü için 95 oranı belirlenmişken, aynı hizmet sınıfı içinde yer alan "ŞUBE MÜDÜRÜ" kadrosu için ek ödeme oranı 170 olarak belirlenmiştir. Şube Müdürleri için kadro ve dereceye göre farklı oranlar belirlenmemişken Şef kamu çalışanları için bu yöntemin kullanılması iyi niyetten uzak bir yaklaşım olarak görüyoruz.  Yönetim Hizmetlerinde görev yapan Şef ile Şube Müdürü arasındaki fark sadece ek ödeme oranı ile aylık en düşük 616, en yüksek 840TL'dir. Ek ödeme oranındaki bu ciddi makas problemin kaynağıdır.

 ÖZEL HİZMET TAZMİNAT SORUNU Milli Eğitim Bakanlığında "Yönetim Hizmetleri Sınıfında" yer alan "ŞEF"eğitim çalışanları ile ADALET BAKANLIĞINDA Şef olarak görev yapan kamu çalışanından özel hizmet tazminat olarak daha az ücret almaktadır. Farklı bakanlıklarda olmasına rağmen aynı kadroda ve aynı işi yapan kamu çalışanları arasındaki bu farklılıkların ücret bazında etkisi önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Şef'in Tazminat Oranı 70 iken Adalet Bakanlığındaki Şef'in Tazminat Oranı 120'dir. Aradaki fark 560 Tl'dir.

 Bu iki ücret sorununun varlığı ile Milli Eğitim Bakanlığında ŞEF olarak görev yapan eğitim çalışanlarının aylık 1,400 TL düşük ücret almasına yıllık 16,800 TL ücret kaybına neden olmaktadır.

Şef kamu çalışanları kamu kurum ve kuruluşlarının bel kemiğidir. Şef kamu çalışanlarının yönetim kademesinde olan diğer yöneticilerden neyini eksik buluyorsunuz? Aksine fazlası vardır. İş yüküne gelince semeriyle şef'lere verilirken, iş ücreti gelince ıskartaya çıkarmanın izahı yoktur.

Bu Sebeple; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında eşit işe eşit ücret kapsamında "ŞEF" olarak görev yapan personellerin"EK ÖDEME ORANININ 170" ve "ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANININ 135" olarak belirlenmesi kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğini giderecektir. 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

 


+