TEKNİK KADROLAR İÇİN YAPILACAK SINAVDA MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ

BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK KARİYER YAPMAYA ENGEL DEĞİLDİR !

Sendikamız  Genel Başkanı Ümit DEMİREL tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına Teknik Kadrolar için yapılacak sınav için başvuru yapamayan binlerce eğitim çalışanının mağdur olabileceğini, bir üst öğrenimi bitirmiş olmanın görevde yükselmeyi engellemeyeceği, 4 yıllık Fakülte mezunlarının (iktisat işletme v.b.gibi)  teknikerlik veya teknisyenlik şartını taşımaları halinde bu sınava girebilmesi, yine 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının teknisyenlik için aranan şartları taşıması halinde teknisyenlik sınavına girebilmesi gerektiği hakkında yazı yazılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2005-2006 ve 2007 yıllarında yapılan (teknisyenlik, memurluk, VHKİ ve Şeflik) sınavlarda bir üst öğrenimi bitiren eğitim çalışanlarının kariyer yapması engellenmemiştir.

DUYURU : SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNCE BAKANLIK DÜZEYİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN KADROLARIMIZ TEKNİK KADRO SINAVINA GİREBİLECEKTİR.

84                                                                                 08/02/2008

 

Konu   : Teknik Kadrolar İçin Unvan

              Değişikliği Sınavı Hk.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ANKARA

 

İlgi : a) Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadroları için Unvan Değişikliği Sınavı

            Başvuru Kılavuzu.

         b) 06/02/2008 tarihli ve 7870 sayılı yazınız.

 

İlgi (a) başvuru kılavuzuyla; Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadroları için Unvan değişikliği Sınavıyla 50 adet mimar, 120 adet mühendis, 30 adet tekniker, 1650 adet teknisyen olmak üzere toplam 1850 adet kadronun atanacağı ve başvuruların 08-15 Şubat 2008 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtilmektedir.

 

İlgi (b) yazınız ile; 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun “Unvanlar” başlıklı bölümün 3.maddesi belirtilen ; a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve Kız teknik lisesi mezunlarına “TEKNİSYEN”, b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere “TEKNİKER”, c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere “YÜKSEK TEKNİKER” hükümlere göre başvuruların alınması emri verilmiştir.

 

Ancak; sendikamıza gelen şikâyetler doğrultusunda ve Teknik kadrolarımız için yapılacak sınavda eğitim çalışanlarından;

 

1-           4 yıllık lisans mezunu olan (iktisat, işletme v.b.gibi) eğitim çalışanlarından, teknikerlik kadrosunda aranan tüm şartları taşıyan eğitim çalışanlarının, teknikerlik sınavı için başvuru yapamayacağı,

2-           4 yıllık lisans mezunu olan (iktisat işletme v.b gibi) eğitim çalışanlarından, teknisyenlik kadrosunda aranan şartları uyan taşıyan eğitim çalışanlarının, teknisyenlik sınavı için başvuru yapamayacağı,

3-           2 veya 3 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olan (muhasebe, pazarlama v.b. gibi) eğitim çalışanlarından, teknisyenlik kadrosunda aranan tüm şartları taşıyan eğitim çalışanlarının, teknisyenlik sınavı için başvuru yapamayacağı,

4-           2 veya 3 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olan (bilgisayar gibi) ancak bilgisayar teknikerliği ihtiyacı olmadığından, bilgisayar teknisyenliğinde aranan tüm şartları taşıyan eğitim çalışanlarının, teknisyenlik sınavı için başvuru yapamayacağı anlaşılmaktadır

 

Oysaki 3795 sayılı kanunla unvanlar için en az mezuniyetlerin belirlenmesi sağlamış olup, 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği ile 3795 sayılı kanunun uygulanma biçimi belirlenmiştir.

  

1

 

Yürürlükte olan MEB görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde; bir üst öğrenimi bitiren eğitim çalışanlarının alt mezuniyeti ile sınavı girmesi ve başvuru yapabilmesini engelleyici herhangi bir hüküm olmadığından, bu durumda olan eğitim çalışanlarının sınav için başvuru yapılabilmesi ve sınava girmesi mümkündür.

 

Hatta; yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği hükümlerinde, “VHKİ kadroları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak” şartı olmasına rağmen, 2007 yılında yapılan memurluktan VHKİ kadrosuna geçişlerde 2 yıllık meslek yüksek okul mezunlarının başvurusu kabul edilerek, atama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yine yardımcı hizmetler sınıfı kadrosundan, genel idari hizmetler sınıfına geçiş için 2005 ve 2006 yılında yapılan görevde yükselme eğitimine ve görevde yükselme sınavına yine 2 yıllık Meslek yüksek okulu mezunları ile 4 yıllık lisans mezunları katılabilmiş, Milli eğitim Bakanlığınca atamaları gerçekleştirilmiştir.

 

Kamu otoritesi tesis ettiği veya edeceği tüm işlemlerde kamu yararına uygun işlemler tesis etmesi esastır. Yardımcı Hizmetler veya Genel idari Hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanının bir üst öğrenimini bitirmiş olması, görevde yükselmesine ve kariyer yapmasına engel teşkil etmemelidir.

 

Ayrıca 657 sayılı devlet memurları kanunun “sınıflandırma ve öğrenim unsuru” bölümünün 41.maddesinde “…Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir” hükmü yer almakta olup, bu hüküm çerçevesinde görevde yükselmeler için kurumların kendi yönetmeliklerini çıkarabileceklerini ve meslekle ilgili programlardan mezun olmanın (üst öğrenim sınırlaması yoktur) meslek unvanı için geçerli olduğunu vurgulamaktadır.

 

Bu sebeple;

1-                 Bir üst öğrenimi tamamlayan (2,3 veya 4 yıllık) eğitim çalışanlarının, Bakanlığınızın ilgi (a) kılavuzu ile yayımladığını Görevde Yükselme Sınavı için bir alt öğrenimden veya şartları tutan öğrenimlerinden başvurularının yapılması ve sınav hakkının verilmesi için gerekli onayların ve açıklamanın yapılmasını,

2-                 2005 yılında yapılan Teknisyenlik sınav sorularının bilgi edinme kanunun hükümleri doğrultusunda sendikamız genel merkezine gönderilmesini veya www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak, eğitim çalışanlarının bilgisine sunulması hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

Ümit DEMİREL

  Genel Başkan

picture picture

+