Memurluk ve Şeflik Sınavı Hatalı Soruların İptali İçin İtirazımızı Yaptık.!

Memurluk ve Şeflik Sınavı Hatalı Soruların İptali İçin İtirazımızı Yaptık.!


09 Aralık 2018 tarihinde MEB Memurluk ve Şeflik sınavı yapılmıştı. Ancak sendikamıza gelen şikayetler doğrultusunda yayımlanan sorular ve cevap anahtarları incelenmiştir. Eksik, hatalı, çift cevap v.b. gibi hususlar tespit edilerek Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazı ile iletilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı MEMURLUK A Kitapçığı - 7.soru, 19.soru ve 20.nci sorularına;

Milli Eğitim Bakanlığı ŞEFLİK A Kitapçığı - 16. soru, 19.soru, 25.soru ve 89.ncu sorularının iptali için resmi itirazımızı gerçekleştirdik.


Teç-Sen - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Memurluk ve Şeflik Sınav sorularına sendikamızca itirazda bulunulduğundan üye ve üye olmayan eğitim çalışanlarının ücret ödeyerek tekrar itiraz etmesine gerek yoktur.


TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası
+