Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınavların sonuçlarının hesaplanmasında ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİNİN Kalıcı hale gelmesi için yasal düzenlemeler yapması zorunluluk ve gereklilik haline gelmiştir.

Genel Başkan Ümit DEMİREL :”Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınav sonuçlarının hesaplanmasında ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİNİN Kalıcı hale gelmesi için yasal düzenlemeler yapması zorunluluk ve gereklilik haline gelmiştir.”

MEMURLUK Ve ŞEFLİK SINAVI - AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığınca, 09 Aralık 2018 tarihinde Memurluk ve Şeflik Sınavı ülke genelinde eğitim çalışanlarının katılımıyla yapılmıştır.

Memurluk ve Şeflik sınavına katılan eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sendikamıza gelen ilk bilgilere göre Memurluk ve Şeflik sınavının zorluk derecesi “MEMURLUK ORTA ve ŞEFLİK YÜKSEK” olduğu anlaşılmaktadır.

Önceki yıllarda yapılan memurluk ve şeflik sınavlarının ışığında “BAŞARI ORANI DÜŞÜK” bir görevde yükselme sınavı yaptığımız anlaşılmaktadır. İlk tespitlerimize göre Başarı Oranının %18 -20 aralığında kalacağı görülmektedir. desti kırılmadan önce tedbirin alınması bakımından ve eğitim çalışanlarının dilek ve temennilerinin arasında bulunan ve geçtiğimiz yıllarda başardığımız “ÇAN EĞRİSİ-BAĞIL SİSTEM” uygulamasının Memurluk ve Şeflik Sınavlarında da uygulanabilir olduğu kanısındayız.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarından sonra yazılı puanın hesaplanması sistemini gözden geçirmesinde fayda vardır. Özellikle eğitim çalışanlarının taleplerinin dikkate alınarak sistemlerin tek tek ele alınıp, yeniden değerlendirilerek yanlış,eksik ve uygulanma alanı kalmamış sistemlerin yenilenmesi gereklilik haline gelmiştir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınavların sonuçlarının hesaplanmasında ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİNİN Kalıcı hale gelmesi için yasal düzenlemeler yapması zorunluluk ve gereklilik haline gelmiştir.

TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak 09 Aralık 2018 tarihinde yapılan ŞEFLİK ve MEMURLUK yazılı sınav puanlarının hesaplanmasında “ÇAN EĞRİSİ-BAĞIL SİSTEMİN” uygulanması talebiyle görüşmelerimize başlayacağız.

Konu eğitim çalışanı olduğunda her zamanki gibi yine TEÇ-SEN olarak sahada ve masada olacağız.

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+