Memurluk ve Şeflik Sınavına Giren Eğitim Çalışanlarına Yolluk ve Yevmiye Ödenmelidir.!!!

Memurluk ve Şeflik Sınavına Giren Eğitim Çalışanlarına Yolluk ve Yevmiye Ödenmelidir.!!!

Sendikamızın yoğun çalışmaları ve baskıları sonucunda eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarının önünü açacak olan Memurluk ve Şeflik Sınavları 09 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır.

Ancak sınav yerleri bakanlıkça daha önce belirlendiği için bazı eğitim çalışanları görev yaptıkları illerin dışında başka illerde sınava girmek zorunda kalacaktır. Sendikamıza,sözü edilen sınava memuriyet mahalli dışından katılacak adayların yolluk ve yevmiye alıp almayacağı hakkında yoğun sorular gelmektedir.  

Bilindiği üzere, devlet memurlarının yolluk ve yevmiyelerini nasıl ve ne şekilde alacağı,6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiştir. Konu ile ilgili geniş açıklama aşağıdadır. 

1- 6245 sayılı kanunun 18.maddesinin(a)bendinde; "Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir." hükmü ile; 

2- Yine aynı kanunun 37.maddesinde;"Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir." hükümleri yer almaktadır." 

3-Ayrıca, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/02/2005 tarihli ve 4616 sayılı yazısının son paragrafında "Bu hükümlere göre, memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme sınavlarına, görevde yükselme eğitimine katılmak için yapılacak ön eleme sınavları ile ÖSYM veya MEBODEM'e Bakanlığımızca yaptırılacak sınavlara ve görevde yükselme eğitimine katılan söz konusu personelin yani sıra Mesleki Eğitim Kursu yazılı giriş sınavına katılacak personele de geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır." denilmektedir. 

4- Bazı illerde "biz seni kurumun resmi bir işi için göndermiyoruz, sen kendi özel çıkarların için gidiyorsun" şeklinde yaklaşımlar söz konusudur.Bu yaklaşım devlet nezdinde ve dilinde yolluk ve yevmiyelerin ödenmemesinin gerekçesi olarak gösterilemez. Oysaki Memurluk ve Şeflik sınavına kendi ilinde veya ilçede girip girmemesi kişinin isteğiyle değil, bakanlığın emriyle mümkün olmaktadır.Memurluk ve Şeflik  görevde yükselme sınavı kişinin özel çıkarlarından çok milli eğitim bakanlığının kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda yapılmaktadır. Hatta milli eğitim bakanlığı bu sınava katılabilecek adaylar için kendi belirlediği kıstasları açıklamış, bu kıstaslar doğrultusunda başvuruları almış, sınav tarihini ve sınav yerini belirlemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; 09 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Memurluk ve Şeflik Sınavına, görev yaptıkları mahal dışında ve ilçelerden il merkezine gelerek  görevde yükselme sınavlarına giren eğitim çalışanlarının yolluk ve yevmiye almaları gerekmektedir. 

Yolluk Yevmiye Alınması İçin Yapılacaklar:

*Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerinin fotokopisiyle birlikte görev yaptığı kuruma dilekçe ile başvuracaktır.

*Kurumlar sınava katılacakların isimlerini Valilik/Kaymakamlık onayı alınmak üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.

*İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sınava katılanlar için toplu onay alınması gerekmektedir.

 Değerli Üyelerimize ve Tüm Eğitim Çalışanlarına Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+