Genel Başkan Ümit DEMİREL : “ Sınavlarda Salon Başkanı/Gözcüsü Görevi Yapmak İçin Eğitim Fakültesi Mezunu Olmaya Gerek Yoktur.”

Genel Başkan Ümit DEMİREL : “ Sınavlarda Salon Başkanı/Gözcüsü Görevi Yapmak İçin Eğitim Fakültesi Mezunu Olmaya Gerek Yoktur.”

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile bu sınavlarda görev alacak personellerin niteliği belirlenmiş ve yönergenin 9.maddesinde “Fiilen Görevde olan Öğretmenler Arasında Seçilir.” Hükmü getirilerek eğitim çalışanlarının öğrenim durumları, nitelikleri, beceri ve yetenekleri görmezden gelinip dışlanmıştır.

Merkezi Sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının salon başkanı/gözcüsü, yedek üye olarak görev verilmemesinin geçerli ve bilimsel bir nedeni de bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu ayrımı neden ve niçin yaptığı konusunda veya bu dışlamanın hala neden devam ettiği konusunda tatmin edici bir sebep ileri sürülmemektedir.

Teç-Sen – Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak eğitim çalışanlarının salon başkanı/gözcüsü ve yedek üye olarak görevlendirilmesinin mümkün olabileceği, yönerge değişikliği ile bu sorunun çok çabuk çözüleceği konusundaki görüşümüzü beyan etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Ülkemizin kaderini belirleyen Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilleri, Belediye Başkanlığı v.b. gibi çok önemli ve titizlik isteyen seçimlerde eğitim çalışanlarını SANDIK BAŞKANI görevi verip,Merkezi Sistem sınavlarında ise SALON BAŞKANI/GÖZCÜSÜ görevi vermeyeceksin.Bunun izahı yoktur, cevabı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı ya kendi personellerine güvenmiyor! Ya da eğitim çalışanlarını kendi personeli olarak görmüyor!

Bir kere şunu söylemekte fayda var. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavlarda görev almak için eğitim fakültesi mezunu olmaya gerek var mıdır? Sınavların yapılış şekli, uygulaması,sonuçlanması v.b. durumlara baktığımızda; Sınava giren adaylara sınav sorularını dağıtmak için, sınavda uyulması gereken kuralları adaylara açıklamak için, sınav başlama ve bitiş saatini tahtaya yazmak için, sınav bitene kadar volta atmak için, sınav bitişinde soru ve cevap anahtarlarını kutuya atıp, kutuyu güvenli hale getirmek için EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYA GEREK YOKTUR.

Bu ayrım son bulmalıdır. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz eğitim için ne görev verilirse elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraş veren kadrolarız. Öyleyse bu dışlama, üvey evlatlık, kapsam dışılık neden?  Kurum içi barışı bozan bu uygulamanın devamından yana olanlar kimler?

Bu itibarla ; “Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin” eğitim çalışanlarını da kapsayacak şekilde ve eğitim çalışanlarının da salon başkanı/gözcüsü veya yedek üye olarak görev almalarını sağlayacak bir şekilde değiştirilmesiyle çözüme kavuşacaktır.

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+