Devlet Personel Başkanlığı: Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Hakkı Bir Defayla Sınırlandırılamaz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca; engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunmuş ve ataması gerçekleştirilmiş engelli kamu personellerinin, zaman içinde değişen şartlar neticesinde oluşan ikinci yer değişikliği talepleri, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlığı Ek Üçünçü maddesi hükmünde daha önce yazılı “bir defadan fazla” hükmü gerekçe gösterilerek, red edilmekte idi.

Sendikamızca konunun tam bir netliğe kavuşması ve idarelere bu konuda yol göstermesi açısından Devlet Personel Başkanlığı’ndan görüş istenmişti.

Devlet Personel Başkanlığınca, sendikamıza hitaben yazılan görüş yazısında “..engelli memurun mezkur Yönetmeliğin ek-3 maddesinde yer alan diğer şartları sağlaması halinde kurum içi yer değişikliğinin bir defadan fazla yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.” Denilmiştir.

Görüleceği üzere engelli personellerin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği taleplerinin bir defayla sınırlandırılması kanun ve yönetmeliğe açıkça aykırıdır. Zaman içerisinde değişen şartlar neticesinde tekrar bu haktan faydalanmak isteyen engelli kamu personellerinin önünde yasal bir engel mevcut değildir.

Not: Devlet Personel Başkanlığının uygun görüş yazısı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne duyurusunun yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına ayrıca gönderilmiştir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.


picture

+